Om Gode idrettsanlegg

Om Gode idrettsanlegg

www.godeidrettsanlegg.no (GIA) er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter GIA.

Om godeidrettsanlegg.no

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idretts- og nærmiljøanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

GIA er et oppslagsverk hvor du kan finne relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Utviklingen av GIA vil fortsette. Bidra med din erfaring, kompetanse og kunnskap!

Ta kontakt på gia@siat.ntnu.no

Om SIAT

Det er SIAT som står for den daglige driften av godeidrettsanlegg.no. SIAT sin oppgave er gjennom forskning, utdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet. SIAT er en del av Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Nettstedet godeidrettsanlegg.no er SIAT sin formidlingskanal for forskning innenfor idrettsanlegg.

Les mer på SIAT sine nettsider.

Samarbeidspartnere

I tilegg til Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, samarbeider GIA med særforbund, idrettskretser, idrettsråd, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høgskoler, samt samt andre institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Eiere og drivere av idrettsanlegg har ofte verdifull kompetanse om sitt idrettsanlegg. Denne kunnskapen og erfaringsbasert kompetanse bør systematiseres og formidles til resten av idretts-Norge. GIA skal være verktøyet som samler, systematiserer og formidler slik informasjon. Ta derfor gjerne kontakt for å bidra med din erfaring og kunnskap!

Tilbakemeldinger og spørsmål

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om ting som er feil eller som du synes bør endres på sidene.

Fant du ikke det du lette etter, eller sitter du på annen informasjon som kan være relevant for andre? Har du spørsmål, hjelper vi deg gjerne med å finne svaret. Dine tilbakemeldinger og spørsmål kan bidra til å gjøre våre nettsider enda bedre.

Send dine tilbakemeldinger eller spørsmål til gia@siat.ntnu.no

Takk for at du bidrar til gode idrettsanlegg!

Annen informasjon