Om Gode idrettsanlegg

Om Gode idrettsanlegg

www.godeidrettsanlegg.no (GIA) er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter GIA.

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

GIA er et oppslagsverk hvor du kan finne relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Utviklingen av GIA vil fortsette. Bidra med din erfaring, kompetanse og kunnskap!

Ta kontakt på gia@siat.ntnu.no

Annen informasjon