Logo Norges Fleridrettsforbund - Boccia og Teppecurling

Teppecurling

Et verktøy som introduserer deg til idretten og gjeldene banemål

Teppecurling ble 1985 godtatt som en egen idrettsgren for funksjonshemmede i Norges Handicapidrettsforbund. I dag er det Norges Fleridrettsforbund som organiserer teppecurling, og det finnes klasser for både funksjonshemmede og funksjonsfriske. På denne siden kan du lese mer om teppecurling og se en video som viser spillet! Dette verktøyet er utviklet i samarbeid med Norges Fleridrettsforbund.

Hvordan spiller man teppecurling?

For å spille teppecurling trenger du en nålefiltmatte og steiner – begge spesielt laget for idretten. Man kan enten spille sammen i lag på 2-3 personer, eller individuelt.

Som navnet antyder, minner spillet om curling på is. Steinene skal kastes med presisjon og det lag eller den spiller som etter seks eller fire omganger (avhengig av antall spillere på laget) har flest steiner nærmest tee, vinner.

En gutt spiller teppecurling i en idrettshall
Teppecurling. Foto: Norges Fleridrettsforbund

Banemål og krav for teppecurling

Nålefiltmatten måler 2,8 x 14 meter, og steinene veier omtrent 4,2 kg.

En vanlig idrettshall eller stor nok aktivitetssal vil være egnet plass for spill.

Video

Denne videoen er lagt ut av Norges idrettsforbund på YouTube.