Strømknapp elektriker varseltrekant

Tips for redusert strømforbruk i idrettsareal

Enkle tiltak fra det svenske idrettsforbundet

Over hele landet rapporterer idrettslag om at høye strømprisene tærer på økonomien. Her kommer noen enkle strømsparetips.

Strømprisene i Norge

Med strømpriser langt høyere enn hva landets idrettslag er vant til, og med signaler om at prisen skal ytterligere opp, frykter mange idrettslag å måtte redusere aktiviteten framover. I følge Norges Idrettsforbund venter nær 30% av landets idrettslag å få problemer med å betale strømregninga (1), og seks av ti skianlegg rapporterer om at de må drifte med redusert kapasitet for å spare tilstrekkelig med strøm (2). 

Strømstøtten til landets idrettsanlegg ble tidligere i høst oppjustert til å dekke 90 prosent av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre per kWt i perioden oktober-desember 2022. Det rapporteres fra særforbund og idrettsledere om at dette hjelper, men at tiltaket likevel ikke er tilstrekkelig for å hindre nedleggelse av tilbud. Av den grunn vil målrettede sparetiltak også være nødvendig. 

Tips til redusert energiforbruk

Riksidröttsforbundet, svenskenes utgave av Idrettsforbundet, har kommet med tre konkrete sparetiltak som er distribuert rundt til alle idrettslag i Sverige. Målet med utforming av tiltaka har vært at de skal ha god effekt, uten å gå på bekostning av aktivitetstilbud eller legge for kraftige restriksjoner på medlemmer. 

1. Kan man foreta midlertidige tiltak for å redusere strømbehovet?

Slike tiltak inkluderer midlertidig stenging av badstue, korte ned driftstider for varme- og ventilasjonsanlegg og senke den generelle temperaturen i lokalene. Strømbruk til areal som ikke har behov for varme, f.eks boder og garasjeanlegg, bør stenges av helt.

2. Finnes det mer energieffektive alternativer?

Selv om investeringer knyttet til mer energieffektive løsninger kan være kostbart, er langtidsgevinsten i form av energibesparelser likevel gunstig. Av den grunn bør ditt idrettsanlegg vurdere om man skal fatte spesifikke tiltak, som for eksempel:

  • Bytt til mer energieffektive lamper
  • Bytt til mer økonomiske dusjhoder 
  • Se om dører og vinduer kan tettes
  • Sjekk om viftesystemer bør rengjøres og skift ut utslitte filtere

3. Få medlemmene til å forstå situasjonen

For at tiltakene ikke skal virke inngripende og kontrollerende ovenfor medlemsmassen vil det være fornuftig å gi informasjon om den krevende situasjonen og ha en god dialog. 

Snakk om situasjonen med medlemmene dine. Oppmuntre utøvere til å dusje i kortere perioder og kollektivt sørge for at lys holdes avslått i rom som ikke er i bruk. Bruk tørketromler, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner sparsomt og fyll opp maskinene når de brukes. Slå av enheter (helt) som ikke er i bruk og sørg for at alle plasser er "slått av" når lokalet stenger for dagen.

Kilder

(1) Idrettsforbundet.no- Strømkrisen: Tett på 30 prosent av landets idrettslag har problemer med å betale strømregningen (publisert 16.10.22)

(2) Skiforbundet.no- Seks av 10 skianlegg kan ikke drives som normalt  (publisert 18.10.22)