Lotteri- og stiftelsestilsynet

Strømstøtte - Frivillige lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger kan nå søke strømstøtte. Frist 19 november.

Lotteri og Stifelsestilsynet åpnet 31. oktober for søknader om strømstøtte. Søknadsfristen er satt til klokken 13:00 19. november. Perioden man kan søke om nå er tidsperioden juli-september.

På hjemmesiden til Lotteri- og Stiftelsestilsynet forklares søknadskriterier, og det vises i tillegg en oversikt over hvem som tidligere har søkt, søknadsbeløp og tildelinger. Følg link for informasjon rundt søknad og søknadsskjema:

Lotteri- og Stiftelsestilynet.no - strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner