Logo BAD, PARK og IDRETT (BPI)

Snøwebinar - hva skjer, hvordan søke vannkonsesjon og erfaringer fra anlegg i Norge

Et webinar arrangert av Bad, Park og Idrett sammen med Norges Skiforbund

På planen sto produksjon av snø som skulle bli presentert gjennom innlegg fra Norges Skiforbund, NVE, Snøkompetanse.no, anleggseiere og VM2025.

Videre følger en kortfattet gjennomgang av ulike temaer som ble tatt opp, med formål å vise til hva som skjer på et slikt webinar og dermed kanskje få deg med neste gang! Se når neste webinar er på BPI sin hjemmeside.

Innledning - BPI

BPI representantene kunne fortelle oss at snøproduksjon er viktig – både i dag men også i årene fremover.

Norges skiforbund

Marit Gjerland representerte Norges Skiforbund og kunne fortelle at NSF så på snøproduksjon som viktig da det sikrer at anlegg overlever og at det rekrutteres til skisporten. Som organisasjon skal NSF kunne bidra med kompetanse rundt snøproduksjon i tillegg til prosessen rundt det å søke strømstøtte for drift av anlegg.

Snøkompetanse.no

John Aalberg, ansvarlig redaktør snøkompetanse.no, presenterte hvordan ulike typer utstyr produserer snø under ulike driftsforutsetninger som temperatur. Hva gjør anlegg forskjellige, og hvordan burde de bygges? Hva skal tas hensyn til? Aalberg forteller at vi har lokalt klima, terreng, kapasitet, driftsplan, økonomisk situasjon som påvirkningsfaktorer.Videre følger en interessant enkeltstudie av en skitunnel i Kina. Der freser de opp is i en skitunnel. Isen er henta fra en lokal innsjø og transportert til skitunnelen hvorpå frest is blir dosert ut til skiløype.

NVE

Ingvild Dybdal representerte Norges Vassdrag og Energidirektorat. Hun kunne fortelle oss om hva konsesjon er. Konsesjon er en tillatelse en må ha før en kan ta vann fra grunnen, bekker eller innsjøer for bruk. NVE vil gjøre en utredning basert på ulike argumenter for og imot vannuttak og gi en konsesjon for om ditt anlegg får bruke vann fra vannkilde til snøproduksjon.

Vassfjellet og Ørje, anlegg med snøproduksjon

Henholdsvis alpinsenter og langrennsanlegg. Erfaringer rundt innkjøp av utstyr og bygging av anlegg. Vassfjellet drives kommersielt med inntekt fra brukere mens Ørje er et skianlegg som drives av den lokale skiforeninga. Vi ble fortalt at Vassfjellet for å kompensere for lynnedslag hadde et delvis automatisert anlegg for produksjon av snø. Ørje på sin side deler på sitt anlegg med det svenske idrettslaget på andre siden av grensa.

VM2025

John Aalberg viste frem hvordan prosessen rundt VM2025 har foregått og hva status er, blant annet hvordan det skal produseres snø. Sintef er med på laget og har laget en temperatursimuleringsmodell som snart er ferdigutviklet.