Logo for Idrættens Analyseinstitut

Hvordan skape en bedre kommunal anleggspolitikk i Danmark?

Forskningsprosjekt fra Idrættens Analyseinstitut

Danske Idrættens Analyseinstitut (Idan) har gjennomført et forskningsprosjekt hvor danske kommuners anleggspolitikk for idrettsanlegg har blitt analysert og evaluert.

Idrettensanlegg er en viktig og ressurstung post for kommuner, både i forbindelse med bygging av nye anlegg og drift av eksisterende anlegg. I den forbindelse har Idrættens Analyseinsitut gjennomført en analyse av danske kommuners anleggspolitikk på idrettsfeltet. Fra statistikk fremkommer det at det i Danmark brukes 404 kr nasjonalt per innbygger til vedlikehold og drift av eksisterende anlegg. Når det gjelder nye anlegg, ligger denne satsen på 149 kr per innbygger. Idrettsanlegg er altså en ressurstung post i kommunalbudsjettet.

Mangel på strategisk retning 

Idrettsanleggpolitikken i Danmark kan grupperes etter tre funn: målsetningspolitikk, handlingspolitikk og den selvstendige anleggsstrategien. Et fåtall av kommunene har en selvstendig anleggstrategi, og de som har det faller gjerne i gropa hvor det lages en rigid strategi som er utdatert når planene endelig skal iverksettes.

Lese artikkelen?

Hva burde politikere på kommunalt nivå gjøre for å lage en bedre anleggspolitikk for idrettsanlegg? Følg denne lenka til IDAN sin hjemmeside og les hele artikkelen.