Kuleisen - pistol- og curlinghall bygges i Haugesund

Kuleisen - pistol- og curlinghall bygges i Haugesund

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Prislappen for "Kuleisen" er på 42 millioner kroner, eks. MVA, og finansieres blant annet av fire millioner kroner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program (i tillegg til ordinære spillemidler), kommunen, dugnad, crowdfunding og andre sponsormidler.

Første etasje skal inneholde skytebaner og i andre etasje skal det være fire curlingbaner. I tillegg skal anlegget inneholde klubblokaler, sosiale rom, garderober og publikumsarealer.

Skytedelen vil ha både 50- og 25-metersbaner. I tillegg vil en dreibar vegg gjøre det mulig å tilrettelegge for flere typer skyting og distanser på samme tid. Luft og lysforhold skal også kunne endres etter type skyteøvelse. Curlingbanene vil fryses ned to og to.

Fra kuleisen.no:

«Fokus er at hallen skal bli en møteplass for ALLE – fungere som et naturlig møtested for utøvere og andre i idrettsparken i Haugesund. Både pistol skyting og curling kan defineres som konsentrasjons sport. Dette kan i de aller fleste tilfeller være et godt supplement til fotball, håndball, turn, svømming etc. for bedre resultat. Curling og/eller skyting kan være med å utvikle balanse, konsentrasjon, presisjon, mental styrke, samarbeidsevne og taktiske egenskaper til nytte i skole, idrett, arbeid og på annet vis.»

Les mer:

Haugesund Pistolklubb: http://haugesund-pistolklubb.no/?p=1094

Hnytt: https://hnytt.no/2017/04/26/pistol-curlinghallen-skritt-naermere-realisering/

Annen informasjon

19 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Akeanlegg for aking, bob og skeleton

Du vil her finne nyttige linker for akeanlegg for aking, bob og skeleton.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Veiledere
By Erika Aya Eiffel (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Baneanlegg for bueskyting

Du finner her en veileder for baneanlegg for bueskyting utarbeidet av Norges Bueskytterforbunds anleggsutvalg. Heftet tar for seg trenings- og konkurranseanlegg for skive- og jakt/feltskyting.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Prosjekt
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller.

Innholdstype: Veiledere

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Du finner her forskrifter, utforming og sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner.

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules.

Innholdstype: Veiledere

Hvilke faktorer påvirker iskvaliteten?

Dette infobladet utarbeidet av US Figure Skating adresserer faktorer som påvirker iskvaliteten i en ishall. Vannkvalitet, vanntemperatur, istemperatur, lufttemperatur og luftfuktighet er temaene i...

Innholdstype: Temaside

Isanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Sider