Veiledning om kunstgressbaner - Planlegging, drift og avfallshåndtering

Veiledning om kunstgressbaner - Planlegging, drift og avfallshåndtering

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Veilederen "Vejledning om kunstgræsbaner - Planlægning, drift og affaldshåndtering" er utgitt i 2018. Den er utarbeidet av danske Miljøstyrelsen i samarbeid med Danmarks Idrætsforbund, Dansk Boldspil-Union og Lokale og Anlægsfonden. Vi gjør oppmerksom på at veilederen er utgitt i Danmark og at det dermed kan være forskjeller fra regler i Norge, men den inneholder mye relevant informasjon som også er aktuell i Norge.

Annen informasjon

65 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Kunstgressbane uten granulat på Leangen

På Leangen i Trondheim har det blitt lagt en kunstgressbane uten gummigranulat. Banen er godkjent for breddefotball i Norge. Dette er et spennende prosjekt som Trondheim kommune har satt i gang, og...

Innholdstype: Veiledere

Kunstgressboka - Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet i 2015. Den gir en innføring i bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av kunstgressbaner. Veilederen omfatter også...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Kollasje Lade idrettspark

Lade idrettspark - parken for mange ulike idretter

Lade idrettspark er et kompakt anlegg som kan tilby aktivitetsflater for 17-18 ulike særidretter. Målet med parken var å skape muligheter for de mindre idrettene som manglet treningsarealer tilpasset...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Har gummigranulat kun en myk side? (2019)

Denne masteroppgaven er en case-studie som omhandler utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner i Trøndelag. Oppgaven søker å besvare problemstillingen "I et politisk-/forvaltningsperspektiv;...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Mikroplast fra kunstgressbaner i vassdrag (2018)

En student ved NMBU har undersøkt mengden kunstgressgranulat i syv bekker i Oslo, Asker og Bærum kommuner. Studiet viser at spredning av gummigranulatpartikler fra kunstgressbaner til nærliggende...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Geir Arne Bøe

Myreskauen fotball

GØIF vokser som klubb og hadde i 2013 et stort behov for økt banekapasitet. Det ble etter hvert vanskelig å tilby over 350 aktive spillerne gode forhold med to 11’er gressbaner. Løsningen ble å...

Innholdstype: Aktuelt

NFF tester ut nytt miljøvennlig granulat i Oslo

På rekordtid har Svendstuen skole i Oslo fått ny kunstgressbane med et helt nytt granulat av cellulose og bioplast.

Innholdstype: Publikasjon

Notat: Hvordan oppleves ulike kunstgressbaner med ulike fotballsko? (2020)

Flere norske spillere opplever at pilotbanene i prosjektet KG2021(baner som har sand som ifyll) er glatte og harde. Leverandør av banene inviterte derfor 19 spillere fra 6 ulike klubber til Tyskland...

Innholdstype: Publikasjon

Notat: Kunstgressets historie (2020)

Kunstgress er et produsert dekke som etterligner gress. Det brukes ofte som erstatning for naturlig gress blant annet i idrettsarenaer og hager. Denne artikkelen tar for seg kunstgress slik vi...

Innholdstype: Publikasjon

Notat: Levetiden til en kunstgressbane (2020)

Norske kunstgressbaner forventes å skulle leve minst 10 år. Hvor ofte skiftes de egentlig ut? Artikkelen tar for seg fremveksten av kunstgressbaner, fra da den første ble etablert i 1977 og fremt til...

Sider