Rideunderlag - en guide

Rideunderlag - en guide

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Denne veilederen er fra Svenska Ridsportförbundets referansegruppe for baneunderlag, og er anbefalt lesning fra Norges Rytterforbund.

Informasjon fra guiden:

Den här skriften är framtagen av Svenska Ridsportförbundets referensgrupp för banunderlag. Referensgruppens medlemmar representerar tävlingssporten, ridskoleverksamhet, Svenska Ridsportförbundet, veterinärer och forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet samt svenska och internationella underlagsspecialister med gedigen praktisk erfarenhet från att bygga ridbanor, som delar med sig av praktiska tips och råd. Ingen i gruppen är kommersiellt knuten till ett visst material eller någon enskild producent. Traditionellt har råd om ridbanebyggen baserats på erfarenhet och personliga uppfattningar, som kan vara subjektiva och sakna vetenskaplig grund. På senare år har den situationen ändrats, genom vetenskaplig forskning som producerat nya testmetoder. Vetenskapliga forskningsrön i kombination med praktiskt kunnande från erfarna underlagsexperter är därför en viktig grundval för den här guiden.

Veilederen kan lastes ned nedenfor. For engelsk versjon kan du trykke her.

NB! Ev. oppdatert versjon av veilederen finnes her.

Annen informasjon

10 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Aina Ludvigsen

Arendal og Grimstad rideklubb

Trening/konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Askim Rideklubb

Askim Hestesportsenter - ridehus og stall i ett

Etter stabil drift i et par tiår og stadig voksende medlemsmasse "vokste klubben litt ut av" Hoel gård og de begynte å drømme om å kunne bygge nytt og større ved uteområdene på Trippestad....

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bente V. Dankertsen

Fusa Ridehall

Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan dra sammen bygda. Flerbruk er et nøkkelord.

Innholdstype: Verktøy

Islandshest baneinfo

Du finner her dimensjoner og baneinfo for islandshestanlegg.

Innholdstype: Temaside

Rideanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...

Innholdstype: Verktøy

Vedlikehold av ridebaner

En ridebane må ses på som en ferskvare, som må pleies og stelles for å holde seg god hele året rundt og i årene som kommer. Norges Rytterforbund har utarbeidet denne brosjyren for å bidra til økt...