Konsepthall Curling

Konsepthall Curling

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


I 2015 kom Norges Curlingforbund med en oppdatert versjon av rapporten ”Konsepthall Curling” fra 2007 . Rapporten er en teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller.

Norsk curling er en idrett i stadig vekst, og de siste 5-6 årene har det blitt oppført nye curlinganlegg flere steder i Norge. I dag spilles curling nesten utelukkende i ishaller som er dedikert for curling. I tillegg er det mange kunstisbaner som har curlingbaner i tillegg til hockeybane og eventuelt hurtigløpsbane. Dedikerte og moderne anlegg har bidratt til økt interesse, og viser at klubber og anlegg er en forutsetning for å skape gode lokale curlingmiljøer. En av de største begrensningene for økt aktivitet er derfor fortsatt mangel på curlinganlegg.

Norges Curlingforbund har utarbeidet ”Konsepthall Curling” for å unngå at usikkerhet rundt tekniske løsninger og økonomiske utfordringer hindrer utbygging av nye curlinganlegg. Denne tekniske og økonomiske veilederen for hvordan en curlinghall bør bygges og driftes vil være et godt hjelpemiddel for potensielle utbyggere. Rapporten fokuserer på curlinghaller som selvstendige anlegg, men det er erfart positive synergier med samlokalisering av curlinghaller og andre idrettsanlegg. Alle dedikerte curlinganlegg som er oppført de siste 5 årene er samlokalisert med andre isanlegg.

Rapporten fokuserer på to prinsipielle anleggsløsninger med isflate for curling, differensiert for ulike hallstørrelser:

  • Konsepthall 4(6) baner

  • Konsepthall 2 baner

Relevante seksjoner knyttet til tegninger, tekniske løsninger og priser/økonomi er oppdatert, og erfaringer fra haller som er oppført de siste årene er tatt med. Rapporten i sin helhet kan lastes ned under.

Annen informasjon

23 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 15 - 2020

Norges Skøyteforbund presenterer sine anleggsprioriteringer og Norges Hundekjørerforbund har laget mal for grunneieravtale. I tillegg har særforbundene kommet med informasjon om hvordan, eller...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NLF, NBF og NSF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Norges Luftsportforbund skriver om årets Guide til vinterflygning, Norges Bandyforbund er kritiske til at Valle Hovin ikke blir islagt i vinter og Norges Skytterforbund rapporterer fra en rettssak...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt

Flerbrukshallen "Kuleisen" er nå offisielt åpen

Fredag 18.januar var det offisiell åpning av den nye flerbrukshallen til Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb. "Kuleisen" er resultatet av et samarbeid mellom to klubber fra hver...

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Verktøy

Hvilke faktorer påvirker iskvaliteten?

Dette infobladet utarbeidet av US Figure Skating adresserer faktorer som påvirker iskvaliteten i en ishall. Vannkvalitet, vanntemperatur, istemperatur, lufttemperatur og luftfuktighet er temaene i...

Innholdstype: Temaside

Isanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere

Ispreparering i Vancouver 2010

Du finner her et informasjonsblad som omhandler is og ispreparering utarbeidet til de Olympiske vinterlekene i Vancouver 2010.

Sider