Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye kunstgressystemer og oppstart av miljørelaterte tiltak, med utgangspunkt i de forskrifter for bruk og drift av kunstgressbaner som mest sannsynlig vil komme i starten av 2019.

Følgende er et utdrag fra veilederen.

Forberede kunstgressbanen til vinteren

Det er kun to alternativer hva gjelder en kunstgressbanes vinterskjebne.

  • Vinterstengt bane
  • Vinteråpen bane

Felles for disse to alternativene er at man tidlig må bestemme seg for om banen skal være vinterstengt eller vinteråpen. Begge alternativene vil medføre noen konsekvenser og ikke minst forberedelser. Det som også ligger i kortene når de nye forskriftene trer i kraft 1.1.19, er at gummigranulat ikke skal forekomme utenfor kunstgressbanen enten man brøyter jevnlig vinterstid eller når man åpner banen etter vinteren.

Erfaring med nye kunstgressystemer

NFF vil fortsette å bidra til å finne gode kunstgressystemer for utøverne våre. Dette omfatter også gode innfyllsmaterialer, både en forbedring av eksisterende granulater og granulater fremstilt av helt nye typer materialer. NFF er imidlertid bekymret for de valg av kunstgress som nå tas av mange, uten at systemene er utprøvd over tid.

Nye forskrifter for behandling av gummigranulat

«Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i buk med virkning fra 1. januar 2019» (NB! Dette forslag har enda ikke blitt implementert / Red. godeidrettsanlegg.no 22.11.2019)

Dette har medført at Miljødirektoratet har innhentet hjelpe fra flere hold for å finne metoder for å redusere, eller aller helst bekjempe, gummigranulat på avveie. Norges Fotballforbund stiller seg bak slike tiltak, men de må være basert på en gjennomføringstid som gjør at alle baneeiere og driftere har mulighet til å rydde opp i dette.

Du finner de tidligere veilederne i serien her:

Last ned Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Annen informasjon

75 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Mikroplast og tungmetaller under banen

Prosjektet KG2021 skal utvide kunnskapen omkring miljøpåvirkningen til kunstgressbaner. I den forbindelse har det vært ønskelig å undersøke det øverste jordlaget under en bane med SBR-granulat for å...

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Sider