Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye kunstgressystemer og oppstart av miljørelaterte tiltak, med utgangspunkt i de forskrifter for bruk og drift av kunstgressbaner som mest sannsynlig vil komme i starten av 2019.

Følgende er et utdrag fra veilederen.

Forberede kunstgressbanen til vinteren

Det er kun to alternativer hva gjelder en kunstgressbanes vinterskjebne.

  • Vinterstengt bane
  • Vinteråpen bane

Felles for disse to alternativene er at man tidlig må bestemme seg for om banen skal være vinterstengt eller vinteråpen. Begge alternativene vil medføre noen konsekvenser og ikke minst forberedelser. Det som også ligger i kortene når de nye forskriftene trer i kraft 1.1.19, er at gummigranulat ikke skal forekomme utenfor kunstgressbanen enten man brøyter jevnlig vinterstid eller når man åpner banen etter vinteren.

Erfaring med nye kunstgressystemer

NFF vil fortsette å bidra til å finne gode kunstgressystemer for utøverne våre. Dette omfatter også gode innfyllsmaterialer, både en forbedring av eksisterende granulater og granulater fremstilt av helt nye typer materialer. NFF er imidlertid bekymret for de valg av kunstgress som nå tas av mange, uten at systemene er utprøvd over tid.

Nye forskrifter for behandling av gummigranulat

«Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i buk med virkning fra 1. januar 2019» (NB! Dette forslag har enda ikke blitt implementert / Red. godeidrettsanlegg.no 22.11.2019)

Dette har medført at Miljødirektoratet har innhentet hjelpe fra flere hold for å finne metoder for å redusere, eller aller helst bekjempe, gummigranulat på avveie. Norges Fotballforbund stiller seg bak slike tiltak, men de må være basert på en gjennomføringstid som gjør at alle baneeiere og driftere har mulighet til å rydde opp i dette.

Du finner de tidligere veilederne i serien her:

Last ned Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Annen informasjon

65 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane med korkgranulat og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Geir Mogen

Filter i kum skal fange opp granulat fra kunstgressbaner

Prototypen testes på kunstgressbanen på Dalgård i Trondheim. Ideen kommer fra Senter for idrettsanlegg og teknologi. Filteret nede i kummen fanger opp gummikulene, men lar vannet renne videre.

Sider