Diskgolf, areal og kostnader

Diskgolf, areal og kostnader

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Her finner du informasjon om diskgolfanlegg, areal, utstyr og kostnader.

Diskgolf

Diskgolf oppsto i USA, og utstyret består av en frisbee eller disk og en metallkurv.

Målet er å få disken fra utkastfeltet (tee) til kurven på færrest mulig kast. Hullene varier fra 50 meter til over 250 meter. Parverdien (kjent fra golf) varierer mellom par 3 og 5. Diskgolf er en individuell sport, men spilles ofte i grupper med 2-5 personer. Første kast tas alltid fra et definert utkaststed (tee). Neste kast tas fra der hvor disken falt til ro. Hvert kast inkludert evt. straffekast telles opp.

Totalsummen er alle kastene per hull summert opp. Spilleren med minst antall kast er vinneren.

  1. Diskgolf går ut på å bruke færrest kast fra utkaststed til kurv.
  2. Du kan spille alene eller i gruppe. En passe størrelse på gruppen er fra 2-5 personer.
  3. Naturlige hindringer som trær, busker og grener er en del av banen, de skal ikke knekkes eller fjernes på noen måte. La banen være i like god stand når du forlater den, og ta med all søppel og tomgods.
  4. Etter utkastet er det spilleren som ligger lengst unna kurven som skal kaste. De andre spillerne blir værende bak kasteren.
  5. Hullet er ferdigspilt når disken ligger i kurven eller i kjettingen.
  6. Det er lov med tilløp samt tråkke over diskens plassering etter at disken er kastet, så lenge du ikke er innenfor 10 meter.
  7. I diskgolf er det viktigste å ha det gøy!

Banemål og areal

En diskgolfbane kan settes opp på veldig mange ulike områder. I diskgolf bruker man de hindringer naturen gir og derfor krever det lite inngrep i naturen. Det er flere typer diskgolfanlegg en kan sette opp. Alt fra nybegynner-/skoleanlegg til internasjonale konkurranseanlegg. Av utstyr trenger man diskgolfkurver, utkastfelt, utkastskilt, informasjonstavle, Utstyret på banene er det samme, men vanskelighetsgraden, antall hull og lengden på hullene er det som utgjør forskjellen. Det settes opp alt fra 3 til 18 hull og arealmål på anleggene varierer av den grunn veldig. Arealmålene under er veiledende:

Nybegynneranlegg 9 hull: 30 - 80 mål – lett og enkelt terreng

Konkurransebane 9 hull: 80 – 130 mål – varierende terreng og variasjon

Konkurransebane 18 hull: 150 mål og oppover - varierende terreng og variasjon

Eksempel på nybegynnerbane

 

Hva koster det?

Utstyret til en diskgolfbane er solid og står ute hele året, uansett vær. Kurvene er galvaniserte og tåler mye. En kan regne 10.000 kr. pr hull i utstyr. Da får en kurv, materialer til utkast, utkastskilt og informasjonsskilt. I tillegg til dette kommer baneplanlegging og montering av utstyr og selve designet på banekart og infoskilt. Det betyr at en får et topp moderne 18 hulls diskgolfanlegg til helårsbruk for under 200.000 kr.

Det anbefales å ta kontakt med Norges Amerikanske Idretters Forbund for videre informasjon: http://amerikanskeidretter.no/

Annen informasjon

4 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Glommasvingen skoleanlegg. Foto: Sør-Odal kommune

Glommasvingen skoleanlegg - idrettshall, uteområder og klatretårn

Idrettsanlegget som er bygget i tilknytning til Glommasvingen skole består av en idrettshall (håndballbanestørrelse), klatretårn og et variert uteareal som fungerer som nærmiljøanlegg utenfor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Levanger kommune

Nærmiljøanlegg til inspirasjon i Levanger - progresjon, flerbruk og ly og le

Nærmiljøanleggene ved Levanger ungdomsskole er planlagt helhetlig og sett i sammenheng med andre aktivitetsområder i området, slik at anleggene utfyller hverandre i plassering, utforming og bruk. De...