Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veilederen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene. TEK17 er utgitt av Direktoratet for byggkvalitet.

Annen informasjon