Bassengspesifikasjoner til bruk for undervannsrugby

Bassengspesifikasjoner til bruk for undervannsrugby

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Utvalg for undervannsrugby i Norges Dykkeforbund har utarbeidet spesifikasjoner for svømmebasseng til bruk for undervannsrugby.

Undervannsrugby spilles på tvers av den dype delen i et svømmebasseng.

I følge CMAS internasjonale regler skal spillområdet være:

  • Lengde: mellom 12m og 22m langt
  • Dybde: mellom 3,5-5 meter.
  • Bredde: mellom 8m-12m.

Det er viktig at bassengsidene står vinkelrett på bunnen, og at bunnen har en jevn dybde (ikke skråbunn i spillområde).  

Innbytterfelt

Et tau i overflaten og helst en markør på bunnen av bassenget skal markere spillområdet og starten på innbytterfeltet. Innbytterfeltet skal være 3m og være dypt nok til at spillerne kan stupe i bassenget fra innbytterfeltet. Det må også tas hensyn til at det må kunne plasseres en benk eller stoler i innbytterområde (det er ofte problematisk med norske basseng på grunn av stupetårn, vannsklier og lignende).

Målene

Målene består av to stive kurver som står på midten av hver ende av spillområdet, på bunnen av svømmebassenget, mot veggen. Det skal ikke være mulig å spille ballen bak mål og veggen. Målene bør ikke kunne flyttes i løpet av en kamp.

Målene skal være 445-455 mm høy og 390-400 mm på innsiden i diameter.

Målene bør kunne fastmonteres på bunnen av bassenget.

For å kunne rekruttere nye spillere er det en fordel at bassenget er maks 18m langt (utvidelse av reglementet i 2015 ble gjort for å kunne sørge for nasjonale mesterskap i land der det stort sett bygges 50m basseng slik som USA, Latin-Amerika). Videre er det en fordel for å kunne tilrettelegge for barn og unge at bassenget er maks 4 meter dypt da vi ser at yngre spillere ikke har kapasitet til å dykke ned til 5 meters dybde.

Punkt. Antall, beskrivelse, materiale

1. 1 Plate 320 Ø Rustfritt

2. 1 R =700 Tykkelse 5 Gummi

3. 1 Bunnplate Rustfritt

4. 16 Stenger som er 430 X 10Ø Rustfritt

5. 1 Toppring 1350 X 10 Ø Rustfritt

6. 1 Neoprenring Neoprene

7. 3 Festebolter M 10 X 25 Rustfritt

8. 3 Festemutter M 10 Rustfritt

Annen informasjon

71 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Kan CO2-sensorer i ventilasjonsanlegget brukes for å forhindre dårlig luft i svømmehallen? (2020)

Når klor i svømmebassenget reagerer med organisk og uorganisk materiale fra de badende, dannes desinfiseringsbiprodukter (DBPer) som forurenser luften. Disse kan være skadelige for de badende og...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Sammenhengen mellom svømmeres helse og anleggets drift og inneklima (2020)

At det er en sammenheng mellom pusteproblemer hos svømmere og dårlig luft i svømmehallen pga desinfiseringsbiproduktet trikloramin er kjent fra før. Derimot har man tidligere ikke studert hvordan...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Sider