Anleggsveileder for cricket

Anleggsveileder for cricket

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Norges Cricketforbund har oppdatert sin "Anleggsstandard for bygging av cricketbane i Norge", og den nye veilederen finner du her (oppdatert juni 2019). Veilederen er utarbeidet med tanke på at banen og pitchen skal tåle fire årstider og være til nytte i mange år etter etablering. Anleggsveilederen er utarbeidet for å kvalitetssikre anleggsprosessen mot sikre cricketbaner og treningsfasiliteter tilpasset cricket som idrett. Ta kontakt med Norges Cricketforbund for mer informasjon og bistand.

Annen informasjon

7 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Temaside

Cricketbane

Du vil her finne nyttig informasjon om cricketbaner, så som linker til nasjonalt og internasjonalt forbund, veiledere og banemål.

Innholdstype: Aktuelt

Cricketpitch i Trondheim

Trondheim kommune har satt av 500 000 kroner til bygging av cricketpitch i Lade Idrettspark. Pitchen skal ferdigstilles før starten av 2018-sesongen.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Lade idrettspark i 2016. Foto: Carl-Erik Eriksson (Trondheim kommune)

Lade idrettspark - parken for mange ulike idretter

Lade idrettspark er et kompakt anlegg som kan tilby aktivitetsflater for 17-18 ulike særidretter. Målet med parken var å skape muligheter for de mindre idrettene som manglet treningsarealer tilpasset...

Innholdstype: Aktuelt

Spennende muligheter for cricketbane i Stavanger

Norges Cricketforbund og representanter fra Stavanger kommune møttes i forbindelse med utbygging av Lassa Idrettspark i Stavanger. Kommunen ser på mulighetene for et cricketanlegg i Stavanger. Både...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Klubbhus. Foto: Svanholm Cricketklub

Svanholm Park - Danmarks nasjonalarena for cricket

Norges Cricketforbund savner et godt forbildeanlegg for cricket i Norge, og vi har derfor skrevet om Svanholm Park, som ligger i Brøndby i Danmark. Svanholm cricketklub har gitt oss tillatelse å...

Innholdstype: Aktuelt
Norges Cricketforbund

Østfold har fått sin første cricketpitch

I Sarpsborg Idrettspark, like ved Sarpsborg stadion, har Østfolds første cricketpitch blitt en realitet.