gia

Gode idrettsanlegg

28 resultat(er)
Involvert i:
Innholdstype: Temaside

Andre innendørsanlegg

Her finner du en oversikt over anleggstyper som på godeidrettsanlegg.no er sortert under kategorien "Andre innendørsanlegg" og har en egen temaside.

Innholdstype: Temaside

Andre utendørsanlegg

Her finner du en oversikt over anleggstyper som på godeidrettsanlegg.no er sortert under kategorien "Andre utendørsanlegg" og har en egen temaside.

Innholdstype: Verktøy

Avfalls- og gjenvinningsløsninger

Her finner du et faktaark som forteller om hvilke forhold man bør ta hensyn til i de ulike fasene, prosjektering, utførelse og drift, for å tilrettelegge for god avfallshåndtering og gjennvinning....

Innholdstype: Temaside

Bruk og behov

Et idrettsanlegg må brukes dersom det skal være et godt idrettsanlegg. For å sikre at anlegget blir brukt, bør behovet for anlegget kartlegges, og tiltenkte brukere involveres i prosessen.

Innholdstype: Verktøy

Bygge anlegg?

Dere har en virkelig god idé for et anlegg til det lokale idrettslaget, men aner ikke hvor dere skal begynne. Oslo idrettskrets har laget denne hurtigguiden, som forhåpentligvis kan hjelpe dere litt...

Innholdstype: Aktuelt

Design av inkluderende garderober og omkledningsrom

I sb Magazine 6/2018 kan du lese artikkelen "Designing for inclusivity" som tar for seg strategier for å skape universelle garderober og omkledningsrom i idretts- og rekreasjonsbygg....

Innholdstype: Temaside

Finansiering

Finansiering av idrettsanlegg er ofte en vanskelig prosess, og kan ta tid å få gjennomført på riktig måte. Det er viktig at man planlegger godt slik at man får utbytte av de statlige støtteordningene...

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Temaside

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Innholdstype: Verktøy

Hvor mye koster det å bygge idrettsanlegg?

Å finne tall på hva et idrettsanlegg koster kan være vanskelig. Her får du noen tips som kan hjelpe deg til å få svar på spørsmål om kostnader.

Innholdstype: Informasjon

Hvordan bruke godeidrettsanlegg.no?

For å finne frem på godeidrettsanlegg.no anbefaler vi å bruke søkefeltet med filtrering. Du finner også mye innhold ved å benytte hovedmenyen. Godeidrettsanlegg.no fungerer som et bibliotek med...

Innholdstype: Temaside

Hvordan realisere anleggsdrømmen?

Hvordan skal dere realisere drømmen om et nytt idretts- eller nærmiljøanlegg? Her har vi samlet tips for deg som trenger hjelp med å starte opp prosjektet.

Innholdstype: Temaside

Idrettshus og servicebygg

Med idrettshus og servicebygg menes lokaler som f.eks. klubbhus, lager, garderober, sosiale rom og garasjebygg. På godeidrettsanlegg.no bruker vi "idrettshus og servicebygg" både om...

Innholdstype: Aktuelt

Lesetips: Bevegelsesrik byutvikling

Tankesmedjan Movium ved SLU og Riksidrottsförbundet har sammen gitt ut eksempelheftet "Bevegelsesrik byutvikling - er det plass til idrett og aktivitet når byen fortettes?" (...

Innholdstype: Aktuelt

Lesetips: Idrettens samfunnsmessige fordeler

Riksidrottsförbundet i Sverige har utgitt rapporten "Idrottens samhällsnytta - En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle". Her kan du lese om...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Etableringen av Nord-Norges største svømme- og badeanlegg (2018)

I masteroppgaven "Etableringen av Nord-Norges største svømme- og badeanlegg - En studie av beslutningsprosessen fra idé til vedtak, i etableringen av Tromsøbadet" undersøker studenten...

Innholdstype: Informasjon

Meld inn et forbildeanlegg

Har du et forslag på et idrettsanlegg eller et anlegg for fysisk aktivitet som du mener kan være et forbildeanlegg? Meld det inn til oss!

Innholdstype: Temaside

Miljø og idrett

Idretten må også sørge for å ta vare på miljøet. I de vedlagte linkene finner du nyttig informasjon om ulike tiltak og verdier som fremmer natur og miljøvern. For idretten er det viktig å minimere...

Innholdstype: Informasjon

Nyttige linker

Vi jobber kontinuerlig med å formidle de beste idrettsanleggene, men vi er ikke de eneste som jobber med dette. Her er noen nyttige linker fra andre som arbeider flittig innenfor det samme feltet.

Innholdstype: Temaside

Nærmiljøanlegg

Du vil her finne nyttige linker og informasjon om nærmiljøanlegg.

Innholdstype: Veiledere

Prosjektmodellen

Prosjektmodellen er Gode idrettsanlegg sin prosjektgjennomføringsmodell. Den er skrevet ved NTNU for godeidrettsanlegg.no med fokus på realisering av idrettsanlegg. Modellens målsetting er å bidra...

Innholdstype: Aktuelt

Rekorddeltakelse på "Badeteknisk 2019"

I forrige uke ble "Badeteknisk 2019" på Hamar gjennomført. Her møttes bransjens leverandører, organisasjoner og brukere samt beslutningstagere og driftspersonell, for å diskutere nåtidens...

Innholdstype: Aktuelt

Siste nyhetsbrev fra Gode idrettsanlegg

Svømmehaller er viktig for befolkningen og svømmeundervisningen i Norge. De er også av de mest kostnadskrevende og komplekse idrettsanleggene. I månedens nyhetsbrevet får du relevant informasjon og...

Innholdstype: Aktuelt
Logo Kulturdepartementet

Spillemiddelordningen endres

Kulturdepartementet har meddelt kommuner og fylkeskommuner at spillemiddelordningen fra og med i år vil endres. Blant annet vil idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles. Søknadsrunden for 2020...

Sider