gia

Gode idrettsanlegg

24 resultat(er)
Involvert i:
Innholdstype: Temaside

Andre innendørsanlegg

Her finner du en oversikt over anleggstyper som på godeidrettsanlegg.no er sortert under kategorien "Andre innendørsanlegg" og har en egen temaside.

Innholdstype: Temaside

Andre utendørsanlegg

Her finner du en oversikt over anleggstyper som på godeidrettsanlegg.no er sortert under kategorien "Andre utendørsanlegg" og har en egen temaside.

Innholdstype: Verktøy

Avfalls- og gjenvinningsløsninger

Her finner du et faktaark som forteller om hvilke forhold man bør ta hensyn til i de ulike fasene, prosjektering, utførelse og drift, for å tilrettelegge for god avfallshåndtering og gjennvinning....

Innholdstype: Temaside

Bruk og behov

Et idrettsanlegg må brukes dersom det skal være et godt idrettsanlegg. For å sikre at anlegget blir brukt, bør behovet for anlegget kartlegges, og tiltenkte brukere involveres i prosessen.

Innholdstype: Verktøy

Bygge anlegg?

Dere har en virkelig god idé for et anlegg til det lokale idrettslaget, men aner ikke hvor dere skal begynne. Oslo idrettskrets har laget denne hurtigguiden, som forhåpentligvis kan hjelpe dere litt...

Innholdstype: Aktuelt

Design av inkluderende garderober og omkledningsrom

I sb Magazine 6/2018 kan du lese artikkelen "Designing for inclusivity" som tar for seg strategier for å skape universelle garderober og omkledningsrom i idretts- og rekreasjonsbygg....

Innholdstype: Temaside

Finansiering

Finansiering av idrettsanlegg er ofte en vanskelig prosess, og kan ta tid å få gjennomført på riktig måte. Det er viktig at man planlegger godt slik at man får utbytte av de statlige støtteordningene...

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Temaside

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Innholdstype: Verktøy

Hvor mye koster det å bygge idrettsanlegg?

Å finne tall på hva et idrettsanlegg koster kan være vanskelig. Her får du noen tips som kan hjelpe deg til å få svar på spørsmål om kostnader.

Innholdstype: Temaside

Hvordan gå frem?

Hvordan skal dere realisere anleggsdrømmen? Hvordan bruke godeidrettsanlegg.no?

Innholdstype: Temaside

Idrettshus og servicebygg

Med idrettshus og servicebygg menes lokaler som f.eks. klubbhus, lager, garderober, sosiale rom og garasjebygg. På godeidrettsanlegg.no bruker vi "idrettshus og servicebygg" både om...

Innholdstype: Informasjon

Meld inn et forbildeanlegg

Har du et forslag på et idrettsanlegg eller et anlegg for fysisk aktivitet som du mener kan være et forbildeanlegg? Meld det inn til oss!

Innholdstype: Temaside

Miljø og idrett

Idretten må også sørge for å ta vare på miljøet. I de vedlagte linker finner du nyttig informasjon om ulike tiltak og verdier som fremmer natur og miljøvern. For idretten er det viktig å minimere...

Innholdstype: Informasjon

Nyttige linker

Vi jobber kontinuerlig med å formidle de beste idrettsanleggene, men vi er ikke de eneste som jobber med dette. Her er noen nyttige linker fra andre som arbeider flittig innenfor det samme feltet.

Innholdstype: Temaside

Nærmiljøanlegg

Du vil her finne nyttige linker og informasjon om nærmiljøanlegg.

Innholdstype: Aktuelt

Rekorddeltakelse på "Badeteknisk 2019"

I forrige uke ble "Badeteknisk 2019" på Hamar gjennomført. Her møttes bransjens leverandører, organisasjoner og brukere samt beslutningstagere og driftspersonell, for å diskutere nåtidens...

Innholdstype: Aktuelt

Siste nyhetsbrev fra Gode idrettsanlegg

Svømmehaller er viktig for befolkningen og svømmeundervisningen i Norge. De er også av de mest kostnadskrevende og komplekse idrettsanleggene. I månedens nyhetsbrevet får du relevant informasjon og...

Innholdstype: Aktuelt
Logo Kulturdepartementet

Spillemiddelordningen endres

Kulturdepartementet har meddelt kommuner og fylkeskommuner at spillemiddelordningen fra og med i år vil endres. Blant annet vil idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles. Søknadsrunden for 2020...

Innholdstype: Aktuelt

Studietur til København - se og bli inspirert av danskene

Mange av de vi møter forteller oss om studieturer til København. Nå har vi i Gode idrettsanlegg selv tatt turen for å se og lære av våre danske naboer. Turen hadde to fokusområder: flerbruksanlegg og...

Innholdstype: Aktuelt

Svømmeanlegg - tips fra danske Lokale og Anlægsfonden

I sitt seneste nyhetsbrev presenterer LOA-fonden en evaluering av fire danske svømmeanlegg, gir gode råd for bygging av svømmehaller og deler intervjuer med utenlandske eksperter.

Innholdstype: Informasjon

Tilbakemeldinger og spørsmål

Hva synes du om nettsidene? Finner du det du søker?

Innholdstype: Aktuelt

Velkommen til Gode idrettsanlegg

På vegne av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Kulturdepartementet avdeling for sivilsamfunn og idrett (KUD) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Senter...