Vannsportanlegg

Vannsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Dykkeforbund
Worlds Underwater Federation

Norges Padleforbund 
International Canoe Federation (ICF)

Norges Roforbund 
International Rowing federation regler

Norges Seilforbund
International saling federation

Norges Vannski- og Wakeboard
Forbund 

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Anleggstyper for seilsport 
IWWFs miljøhåndbok for vannsport
Ro- og kajakkanlegg
- planleggingsveileder

Standard regattabaner (roing)

Universell utforming av idretts-
og nærmiljøanlegg

 

Anlegg for padling 
Byggetillatelse i strandsonen 
Turforslag på UT.no


Se alle vannsportanlegg

Om vannsportanlegg

Båtsport

Se Motorsportanlegg.

Dykking

Dykking skjer med og uten pustegass i apparat. Som idretter finnes undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking).

Padling

Det finnes flere forskjellige grener innen padling. Du finner beskrivelse av disse i verktøyet Anlegg for padling. I tillegg til å være en idrett, brukes kajakk også i friluftslivet.

Roing

Konkurranseroing i Norge foregår både i lokale og nasjonale regattaer. Lokalt benytter man som oftest den mest egnede delen av de farvann som vanligvis brukes i treningssammenheng.

Seiling

Seiling er å drive et fartøy fremover med hjelp av vinden. Som idrett kan seiling bedrives individuelt eller i lag. Les mer om seiling hos Norges Seilforbund.

Undervannsrugby

Se Svømme- og stupeanlegg

Vannski og wakeboard

Vannski er en sport der utøveren står på speisalski, normalt etter en båt eller blir trekket frem med en kabel. Dersom man konkurrerer, skjer dette som slalåm, triks eller hopp. Les mer om vannski hos Norges Vannski- og Wakeboardforbund. Wakeboard er på mange måter likt vannski, men du bruker et brett som kalles wakeboard. Les mer om wakeboard hos Norges Vannski- og Wakeboardforbund.

Norges Dykkeforbund

Norges Dykkeforbund (NDF) organiserer konkurranseidrettene undervannsrugby, undervannsjakt, undervannsfoto og apnea (avansert fridykking). Andre aktiviteter er fridykking, sportsdykkeropplæring, ulike emnekurs og andre relaterte kurs. NDF er tilknyttet Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS. Dersom du ønsker å vite mer om dykking, ta kontakt med forbundet.

Norges Padleforbund

Padlingsidretten organiseres av Norges Padleforbund. Dersom du ønsker å vite mer om padling, anbefaler vi at du kontakter forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra Virksomhetsplan 2017-2019

Norsk padling skal ha et mangfoldig aktivitetstilbud som skal prege deltagelse i vår idrett, både blant aktive og tillitsvalgte. Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver, trener, leder, dommer, frivillig, foresatt eller supporter.

Norges Roforbund

Roing organiseres av Norges Roforbund. Dersom du ønsker å vite mer om roing anbefaler vi at du kontakter forbundet.

Anleggsutvalget i Norges Roforbund skal bidra til å få flere og bedre regatta- og treningsanlegg i Norge. Utvalget skal jobbe for å øke interessen for og kompetansen i klubbene rundt opprusting, utvikling og finansiering av anlegg samt sikre tilgang på treningsområder og treningsanlegg for roklubber og klubbanlegg

Norges Seilforbund

Seiling organiseres av Norges Seilforbund. Dersom du ønsker å vite mer om seiling anbefaler vi at du kontakter forbundet.

Norges Seilforbund vil utvikle differensierte anlegg for seilsport. Anleggene skal være fremtidsrettet og tilpasset lokale, regionale og nasjonale behov. Det er en fordel om anleggene kan dekke flere behov på samme sted, men kan også deles opp der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske, arealmessige og seiltekniske forhold.

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Vannski og wakeboard organiseres av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund. Dersom du ønsker å vite mer om vannski- og wakeboard, anbefaler vi at du kontakter forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra Strategiplan 2017-2020

Anlegg er den største utfordringen når det gjelder utbredelse av idretten. Mangel på anlegg gjør det vanskelig å etablere nye klubber, og dermed også øke medlemsmassen. Anleggsproblematikken har blitt større de siste årene etter hvert som samfunnet har utviklet seg og alt er mer byråkratisert og regulert. Tidligere var man i mål når man fikk dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark. Nå kreves konsulentrapporter og endring av reguleringsplaner for å få tilgang til et egnet område.

Hovedmål:
Innen utgangen av 2020 skal det etableres 3 nye vannskianlegg hvorav minimum ett er tilrettelagt for tre grener. Det skal etableres 4 nye kabelbaner, hvorav en består av mer enn 2 master. I tillegg skal det etableres ett nytt anlegg for barfot.

 

Annen informasjon

22 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Foto: Trond Glesaaen

14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

Norges Padleforbund (NPF) kan melde at Sparebankstiftelsen DnB støtter de med 14,6 MNOK til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og...

Innholdstype: Verktøy

Anlegg for padling

Padling består av flere grener med forskjellige anleggskrav. I dette verktøyet, som er skrevet av Gode idrettsanlegg i samarbeid med Norges Padleforbund, får du en kort innføring til de ulike grenene.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 36

Den siste tiden har mange særforbund kunnet glede seg over nyåpnede idrettsanlegg rundt om i Norge. Her har vi samlet informasjon fra Norges skiforbund, Norges Vannski og Wakeboard forbund og Norges...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 5 - 2020

Norges Brettforbund har en nyhets-serie der de besøker ulike snøparker. De har blant annet besøkt innendørsanlegget SNØ på Lørenskog. Norges Golfforbund undersøker klubbenes behov for grøntfaglig...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 50

De siste to ukene er det mange nyheter om anlegg og relatert til anlegg fra særforbundene i norsk idrett: velodrom, økonomisk støtte til skileikanlegg, skolegårdskart, støymålinger og strandrydding...

Innholdstype: Veiledere

Anleggstyper for seilsport

Dette dokumentet angir krav som stilles til seilsportanlegg av ulik størrelse.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Huskeliste: Hvordan unngå bryggeulykker

Norges Seilforbund og Kongelig Norsk Båtforbund har sammen utarbeidet denne huskelisten for alle som har ansvaret for en brygge, med formål om å forhindre ulykker.

Innholdstype: Veiledere

IWWFs miljøhåndbok for vannsport

Du finner her en engelsk håndbok for miljøhensyn fra International Water Ski & Wakeboard Federation, utgitt i 2014.

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Tilrettelegging og synliggjøring av turruter

Denne utgaven av Merkehåndboka (2019) bygger videre på det grundige arbeidet utført gjennom tidligere utgaver av Merkehåndboka. Turskiltprosjektet, og særlig Manual Turskiltprosjektet 2015, har også...

Sider