Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.

1. september satt som søknadsfrist.

Kriterier finner du her. Der finner du også noen av de anleggene som har fått tildeling. Merk at det kun er kommuner som kan søke tilskuddet, så hvis du har en god idé må du kontakte kommunen din. Trenger du inspirasjon, kan du se på følgende sider:

Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer

Idekatalog for nærmiljøanlegg

 

 

Annen informasjon