Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.

I 2017 ble søknader behandlet løpende, men nå skal de følge prosessgangen til spillemiddelsøknader.

Informasjonsbrev og kriterier finner du hos Kulturdepartementet. Merk at det kun er kommuner som kan søke tilskuddet, så hvis du har en god ide må du kontakte kommunen din. Der finner du også noen av de anleggene som har fått tildeling. Trenger du inspirasjon, kan du se på følgende sider:

Inspirasjon til nyskapende aktivitetsarenaer

Idekatalog for nærmiljøanlegg

 

 

Annen informasjon