Tennisanlegg

Tennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene innen tennis.

Norges Tennisforbund - anleggssider

ITF (International Tennis Federation)

The Rules of Padel Game
FIP (The International Padel Federation)

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Veileder for tennisanlegg

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg


Se alle tennisanlegg

Om tennisanlegg

Tennis kan spilles både utendørs og innendørs. Underlaget utendørs er av grus, gress, sement eller "gummiasfalt" utendørs. Innendørs er det av tre eller noen variant av hard court.

En boblehall kan være et alternativ dersom man ønsker å beholde utendørsbanen, men være innendørs i perioder. Les mer om boblehall hos Norges Tennisforbund her

Padeltennis

Padeltennis er den nyeste grenen i Norges Tennisforbund. Padel og er en kombinasjon av tennis og squash som med fordel kan spilles både inne- og utendørs. Det spilles to mot to og man benytter vegger rundt banen. 

Padel krever minimalt med plass sammenlignet med f.eks. en tennisbane. På samme areal som en tennisbane kan man anlegge tre padelbaner med plass til 12 aktive spillere samtidig. Banemålene er 20x10 meter, omringet av 4 meter høye vegger. På forbundets nettsider står det mer.

Norges Tennisforbund

Det er Norges Tennisforbund som organiserer tennis og padeltennis i Norge. Dersom du har spørsmål, anbefaler vi å kontakte forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Tennisforbunds Strategi- og Handlingsplan (2016):

Bakgrunn

Godt tilgjengelig og tilrettelagt anleggskapasitet er avgjørende for å skape vekst i norsk tennis. Klubbene må være spydspissen i arbeidet for flere og bedre anlegg, men Norges Tennisforbund ønsker å jobbe aktivt med anleggsutvikling og å bistå̊ med rådgivning til klubber og initiativtagere.

Hovedmål

  • Oppnå en markant økning i antall tennisbaner med særlig fokus på innendørsanlegg
  • Opprettholde og forbedre tilskuddsordningene ved spillemidler og momskompensasjon
  • Øke tilgjengeligheten for informasjon om anleggsutvikling; både ved bruk av nettsider men også bruk av ressurser fra NTF administrasjonen

Banemål og tekniske krav

Tennis og minitennis (under T på siden for banemål og areal)

Belysning (Norges Tennisforbund - ekstern link)

Padeltennis (ekstern link - se filnedlastinger)

Annen informasjon

13 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Byggeindustrien, Ole Harald Dale

Bergen Tennisarena

Bergen Tennisarena (BTA) er et topp moderne kraftsenter for tennis og hallidretter. Anlegget er lokalisert i Bergen på Slettebakken (langs bybanen), nærmere bestemt Vilhelm Bjerknesvei 20, bak...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Helen Sterud

Bergerhallen - Nesodden tennisklubb

Med flott trebaners hall har Nesodden tennisklubb fått et gedigent løft. Med gjennomtenkte løsninger, god planlegging og profesjonell gjennomføring er prosjektet et godt eksempel på at et vellykket...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bryne TK

Bryne Tennisklubb

Bryne tennisklubb er et eksempel på hvor langt man kan komme med pågangsmot og dugnadsånd. Da boblehallen kollapset i desember 2012 stod de uten tak over hodet. Mindre enn 1 ½ år senere hadde de...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Aktuelt

Det skjer ting i tennisanleggs-Norge

Høsten 2015 fikk styret i Norges Tennisforbund i oppdrag å blant annet utarbeide konkrete målsettinger for fokusområdet tennisanlegg. I en nyhetssak på deres egne sider presenteres målsettinger og...

Innholdstype: Verktøy

Idékatalog: Fremtidens tennisanlegg

Lokale og Anlægsfonden (LOA-fonden), Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har sammen utarbeidet denne idékatalog, som med hjelp av eksempler fra den virkelige verden gir forslag på hvordan man kan...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Alejandro Villanueva

Oslo Tennisklubb

Oslo Tennisklubb (OTK) var den første av klubbene i Norge som la om tradisjonelle grusbaner til en moderne løsning med syntetisk såle. Klubben gjorde en meget grundig vurdering av ulike banedekker og...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Evaluering av tre eksperimenterende spesialanlegg (2017)

I denne rapporten evalueres tre nyskapende idrettsanlegg (et fotballanlegg, et friidrettsanlegg og et tennisanlegg), hvor man har tenkt nytt rundt utformingen av anlegget.

Sider