Sykkelanlegg

Sykkelanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene innen sykling.

Norges Cykleforbunds nettside

UCI (International Cycling Union)

Sykkelritt (Statens vegvesen)

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Bygging av BMX-bane

Turruter for tur- og terrengsykkel

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

 

Forskrift om sykkelritt på veg

Sykkelvettregler

Turforslag på UT.no


Se alle sykkelanlegg

Om sykkelanlegg

Tekstene om sykkelanlegg er hentet fra Norges Cykleforbunds sine nettsider. Teksten om sykkelcross er oversatt fra Svenska Cykelförbundets sider.

BMX

BMX står for Bicycle Moto Cross. Det hele startet i California på 60-tallet, da noen unge gutter ville drive med motocross, men som fort fant ut at de ikke hadde nok penger til store tunge motorsykler. BMX-løp blir holdt på baner med runder på ca. 350 meter, som inneholder hopp, doserte svinger og andre hindringer. Les mer hos NCF.

 

Pumptrack

Pumptrack er en gren som har sin opprinnelse fra BMX-baner. Det er et lavterskelanlegg, som gjerne kan lokaliseres ved skoler. Banene er bølgende med hopp.

 

Trial

Trial regnes som en av de mest tekniske sykkelgrenene, der målet er å sykle opp, over og ned fra ulike hinder. Typiske hinder kan være tømmerstokker, sementblokker, bilvrak, pallestabler, kabeltromler og steiner, samt naturlig terreng. I en konkurranse skal hver syklist gjennom et antall seksjoner: hinderløyper på 30-60 meter, hvor målet er å fullføre på færrest mulig straffepoeng. Les mer hos NCF.

 

Downhilløype

Utfor er en gravitasjonsassistert tempobasert terrengsykkeløvelse, der syklister tar seg frem og ned bakker med sykkel, enten i skogsterreng, på stier eller grusveier. Utforkonkurranser er organisert som enkeltstart, der utøverne sykler mot klokken. Løypene er teknisk krevende, med elementer som hopp og andre hindringer, og tar vanligvis fra ett til fem minutter å forsere. Les mer hos NCF.

 

Landeveissykling

Landeveissykling er en populær sykkelsport som blir arrangert på eksisterende landeveier, og det brukes racersykler. Sporten er populær over store deler av verden, men spesielt i Europa. I landeveissykling konkurrerer man i ulike typer ritt. Les mer hos NCF.

 

Terrengsykkelløype - rundbane og utfor

Terrengsykling foregår i løyper med blandet underlag, gjerne en blanding av grove skogsløyper, stier, jevne grusveier, og noen ganger delvis på asfalterte veier. Det konkurreres i grenene rundbane og maraton. Maraton er en videreutvikling av rundbane, men har betydelig lengre løyper. Les mer hos NCF.

 

Sykkelcross

I sykkelcross konkurrerer man på sykler som ligner på landveissykler, men med litt større dekk, gir og bremser. Det er fellesstart og løypene innholder deler der man må løpe med sykkelen. Underlaget er variert mellom gress, grus, sand, stier og asfalt. Les mer hos Svenska Cykelförbundet.

Velodrom - banesykling

Velodrom er en rundbane for sykkelritt med kraftig dosserte svinger som benyttes i banesykling. Banesykling har blitt arrangert helt siden slutten av 1800-tallet. Velodromer har to langsider og to mer eller mindre kraftig dosserte svinger, vanligvis innendørs. I internasjonale mesterskap er indre baneomkrets som regel 200, 250 eller 333 m med nesten 50° helning øverst i svingene. Les mer hos NCF.

 

Norges Cykleforbund

Sykkelidretten organiseres av Norges Cykleforbund i Norge. Dersom du ønsker å vite mer om sykkelanlegg, anbefaler vi å kontakte forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra NCF's Sykkelpolitisk dokument (2016-2020)

Anlegg

 • Etablere en oversikt over alle anlegg i hver region
 • Flere lavterskelanlegg (f.eks. pumptrack) i hver region
 • BMX-bane i alle byer/ områder over 100.000 innbyggere
 • Vedlikeholde to nasjonale BMX supercross-anlegg
 • Ett spesialanlegg rundbane og utfor pr. Region
 • Ett permanent Trialanlegg
 • Tre velodromanlegg i Norge

Informasjon og støtte til klubbene

 • Anleggsoversikt som regionene vedlikeholder
 • Aktivt påvirke sykkelpolitiske saker, nasjonalt og lokalt, for å sikre gode sykkelmuligheter
 • Etablere gode maler/veiledning til klubbene for å bygge, samt søke om støtte til, anlegg lokalt
 • Etablere godkjenningsordninger for alle typer anlegg

 

Banemål og tekniske krav

Bygging av BMX-bane

Annen informasjon

21 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 50

De siste to ukene er det mange nyheter om anlegg og relatert til anlegg fra særforbundene i norsk idrett: velodrom, økonomisk støtte til skileikanlegg, skolegårdskart, støymålinger og strandrydding...

Innholdstype: Veiledere

Bygging av BMX-bane

Det er her beskrevet en del elementer som man bør forholde seg til ved bygging av en BMX- bane enten man tenker på et fullverdig konkurranseanlegg eller bare en enkel aktivitetstrase. Det antas at...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om sykkelritt på veg

Forskriftens formål er å gi god trafikksikkerhet for syklende som deltar i sykkelritt på veg, samt god trafikksikkerhet og nødvendig framkommelighet for andre trafikanter mens rittet pågår....

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Forbildeanlegg

Hvalstad Aktivitetspark - Et sosialt samlingssted i nærmiljøet

Hvalstad aktivitetspark innbyr til økt fysisk aktivitet. Parken består av en rullepark som er spesialtilpasset rullestolbrukere, egenvekt-trening/parkour, trampoliner og basketkurv. Anlegget ligger i...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Konnerud rundbaneløype. Foto: Ole Martin Anmarkrud

Konnerud rundbaneløype

Rundbaneløypa på Konnerud i Drammen er en flott kombinasjon av naturlige skogsløyper, maskinbygde partier og traséer, og elementer med ulik vanskelighetsgrad. Til sammen har løypa det meste en...

Innholdstype: Aktuelt

Langenga velodrom blir et interkommunalt idrettsanlegg

Onsdag 31. oktober ble det underskrevet en interkommunal avtale mellom Asker kommune og Røyken kommune om eierskap i velodromen i Asker. De to kommunene går inn med en anleggsinvestering på 6,5...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Pumptrack. Foto: Lørenskog CK

Lørenskog Sykkelpark - rundbane og pumptrack for barn og unge

Lørenskog Sykkelpark er først og fremst en sykkelpark tilrettelagt for barn og unge. Parken inneholder en rundbaneløype med ulike ferdighetselementer og en støpt, asfaltert pumptrack. Lørenskog CK...

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Tilrettelegging og synliggjøring av turruter

Denne utgaven av Merkehåndboka (2019) bygger videre på det grundige arbeidet utført gjennom tidligere utgaver av Merkehåndboka. Turskiltprosjektet, og særlig Manual Turskiltprosjektet 2015, har også...

Sider