Skyteanlegg

Skyteanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene innen skyting og bueskyting.

Norges Skytterforbund
International Shooting Sport
Federation (ISSF)

Norges Bueskytterforbund
World Archery sine regler

Det Frivillige Skyttervesen - Anlegg

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Forskrifter om sivile skytebaner

ISSF Tekniske regler

Veileder til retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging

Baneanlegg for bueskyting 
Skyteregler for bueskytteranlegg

Idrettshaller- Planlegging og bygging

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg


Se alle skyteanlegg

Om skyting

Skyting består av de fire grenene lerdueskyting, pistol, rifle og viltmål. Tekstene om disse grener er hentet fra Norges Skytterforbund.

Lerdueskyting

Leirdueskyting, også kalt lerdueskyting, omfatter flere typer sportsskyting med haglegevær hvor skytteren forsøker å treffe en flyvende leirdue. Leirduen kastes som oftest ut foran skytteren på skytterens egen kommando. Les mer hos NSF.

Pistol

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret. Les mer hos NSF.

Rifle

I rifleskyting deles vanligvis disiplinene/øvelsene etter hvilken type rifle eller kaliber som blir benyttet. Luftrifle er den yngste av riflegrenene, men er likevel den mest utbredte. Grenen skytes både internasjonalt og nasjonalt. Avstanden er 10 meter. Miniatyr/finkaliber utøves med standardrifle- eller fririfle. Programmet skytes på 15 meter stående som en nasjonal øvelse, og på 50 meter som skytes både nasjonalt og internasjonalt. Øvelsen skytes liggende, stående og knestående. 300 meter rifleskyting har de samme programmene som 50 meter. Riflene har større kaliber og bruker en kraftigere ammunisjon. Les mer hos NSF.

Viltmål

Viltmålskyting er skyting på bevegelige mål som beveger seg mellom to skanser. Skytteren står i ferdigstilling inntil skiva er synlig. Da først løftes våpenet. Våpenet er påmontert et kikkertsikte hvor det kan være innlagte spesielle forsprangsmerker. Det skytes hurtige, langsomme sprang og dobbeltskudd. Les mer hos NSF.

Om bueskyting

Bueskyting består av tre grener: utendørs, innendørs og jakt- og feltskyting. Tekstene om bueskyting herunder er hentet fra Norges Bueskytterforbund.

Utendørs baneskyting

Foregår på en åpen slette eller en bane f. eks en fotballbane. Man skyter på 10-ringede flerfargede skiver i ulike størrelser avhengig av skyteavstand. Den lengste konkurranseavstanden er 90 meter.

Innendørs baneskyting

Er en typisk vinteridrett og foregår oftest i vanlige idrettshaller. Skyteavstanden er vanligvis 18 meter. I Norge er denne grenen den mest populære i den forstand at det er flest skyttere som deltar i konkurranser.

Jakt- og feltskyting

Er den form for bueskyting som ligger nærmest opp til den tradisjonelle. I jaktskyting skyter man på tredimensjonale dyrefigurer eller skiver med bilder av dyr i ulike størrelser for ulke avstander. Som oftest er avstanden ikke oppgitt, og en del av ferdigheten blir således å kunne bedømme avstanden riktig. Jaktmålene er plassert vilkårlig ute i naturen, men løypa er merket, slik at alle går den samme runden. Feltskyting foregår på samme måte som jaktskyting, men det skytes på runde, femdelte gule og svarte skiver.

Norges Skytterforbund

Skytingidrett med pistol og rifle organiseres av Norges Skytterforbund. Dersom du har spørsmål om disse idrettene eller anlegg for disse, kontakte forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Skytterforbunds langtidsplan for perioden 2013-2015/17:

NSF skal, som særforbund for skyting i NIF, videreutvikle skyting som populær, trygg og sunn sport og hobby i Norge. Norge skal være en topp skytternasjon i global sammenheng. Skyting skal være en betydelig og positiv aktivitet i mediesammenheng og profileres i riksdekkende media.

NSF har følgende anleggstyper:

  • Lerduebane
  • Skytebane ute
  • Skytehall
  • Viltmålbane
  • Feltskyting

For forbundets egen bane (Løvenskioldbanen) er strategien å videreføre arbeidet med å utvikle Løvenskioldbanen til et moderne, miljøvennlig nasjonalanlegg for alle grener innen organisert skyting, nasjonalt som internasjonalt. Det etterstrebes at anlegget planlegges og drives i henhold til miljøstandard ISO 14001, med tanke på fremtidig sertifisering.

Norges Bueskytterforbund

Skyting med bue organiseres av Norges Bueskytterforbund. Dersom du ønsker å vite mer om bueskyting og bueskytteranlegg, anbefaler vi å kontakte forbundet

Norges Bueskytterforbund har følgende anleggstype:

  • Bueskytterbane

Denne typen anlegg omfatter utendørs baneskyting, innendørs baneskyting og jakt- og feltskyting.

Banemål og tekniske krav

Bueskyting (under B på siden for banemål og areal)

 

Annen informasjon

17 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logoer Norges Cricketforbund og Norges Skytterforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 3 - 2020

I slutten av desember kom nyheten fra Norges Cricketforbund at Sandefjords cricketspillere kan glede seg til å spille på et nytt anlegg. Norges Skytterforbund forteller at det har blitt avholdt et...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NLF, NBF og NSF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Norges Luftsportforbund skriver om årets Guide til vinterflygning, Norges Bandyforbund er kritiske til at Valle Hovin ikke blir islagt i vinter og Norges Skytterforbund rapporterer fra en rettssak...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Veiledere
Baneanlegg for bueskyting

Baneanlegg for bueskyting

Du finner her en veileder for baneanlegg i bueskyting utarbeidet av Norges Bueskytterforbunds anleggsutvalg. Veilederen tar for seg trenings- og konkurranseanlegg for skive- og jakt/ feltskyting.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Aktuelt

Flerbrukshallen "Kuleisen" er nå offisielt åpen

Fredag 18.januar var det offisiell åpning av den nye flerbrukshallen til Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb. "Kuleisen" er resultatet av et samarbeid mellom to klubber fra hver...

Innholdstype: Veiledere

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Du finner her forskrifter, utforming og sikkerhetsbestemmelser for sivile skytebaner.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Fosnes kommune

Fyret flerbrukshus

Våren 2010 ble Fosnes kommune nødt til å stenge det eksisterende svømmebassenget på Jøa på grunn av for dårlig teknisk stand. I forbindelse med planlegging av nytt bad ble det lagt til rette for et...

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten. Veilederen er utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules. Dette...

Sider