Ski- og snøanlegg

Ski- og snøanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og mål til de ulike anleggstypene.

Norges Skiforbund 
Norges Skiforbund (anleggsweb)
International Ski Federation

Norges Skiskytterforbund
International Biathlon Union

Norges Snowboardforbund

Norges Hundekjørerforbund sine
hjemmesider

International Federation of Sleddog
Sports

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Skianlegg: Planlegging og bygging av
anlegg for langrenn og skiskyting

Skianlegg - Hopp

Snøproduksjon og snøpreparering

Rulleskiløyper- langrenn og skiskyting

Veileder for salting av langrennsløyper

Snowboardpark

Alpinanlegg

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

Utforming av konkurranseløyper for 
langrenn- FIS manual


Rulleskivettregler

Veiledning til nytt regelverk
for taubaner

Langrennscross for barn og unge

Snøpreparering for alpine grener

Snøproduksjonskart

Hvordan måle snølager - med drone?

Se også under Banemål og tekniske
krav


Se alle ski- og snøanlegg

​Om ski- og snøanlegg

Det finnes mange grener som benytter ski og snøanlegg. For mer informasjon om de ulike grenene, se Banemål og tekniske krav nederst på denne siden.

Langrennsanlegg og -løyper

Et godt, moderne langrennsanlegg er laget slik at det finnes mange variasjonsmuligheter, ved flere alternative løyper i området rundt anlegget, med avkortingsmuligheter slik at løypene kan varieres etter behov. Løypene kan være lange og korte, kuperte eller flate. Les mer om langrennsanlegg.

Skiskytteranlegg

Et skiskytteranlegg har i tillegg til langrennsløyper også en skytterstadion og plass for strafferunder.

Skileikanlegg

Skileik er spontan samhandling mellom barn på ski i et miljø som utfordrer grunnleggende bevegelser (grovmotorikken). Les mer her.

Akebakker

Akebakker for lek med kjelke eller ski trenger bare snø og en bakke med god nok helling. Se ellers også Akeanlegg for aking, bob og skeleton

Rulleskiløyper

Rulleski har alltid vært og er fortsatt en av de mest langrennsspesifikke måter å trene på i sommerhalvåret. Rulleski har først og fremst vært brukt av konkurranseløpere, men har de siste årene også blitt populært blant mosjonister og deltakere i turrenn.

Freestyle-, freeski- og snowboardanlegg

Konkurranseformen Freestyle består av 4 grener; kulekjøring, skicross, halfpipe og big jump. I tillegg finnes anleggsformen park og vannhopp. Les mer her. Freeski er en type alpint, der man gjør triks og hopp, med innslag av parker med rails og andre hinder. Snowboard kjøres gjerne også i park, eller halfpipe.

Alpinanlegg

Alpinanlegg har de siste årene gjennomgått en rivende utvikling. Fra å være en spesialarena for alpin skisport på ulike nivåer, tilrettelegger mange anlegg for nye skidisipliner som skicross, slopestyle, halfpipe og big jump. Les mer om alpinanlegg her.

Hoppanlegg

Hoppbakker med tilhørende fasiliteter som dommertårn, trapper, lysanlegg osv. som kan brukes til konkurranser, opplæring, trening og lek, kalles hoppanlegg. Les mer om hoppanlegg her.

Hundekjøring

Hundekjøring arrangeres både om vinteren på snø og på sommeren på barmark. I grenen nordisk stil bruker man ski, men også grenen slede finnes. Det er også mange som benytter seg av trekkehund i friluftslivet.

​Norges Skiforbund

Norges Skiforbund (NSF) skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Visjonen deres er Mange, gode og glade skiløpere. Gode, tidsriktige og snøsikre skianlegg er en av de viktigste forutsetningene for vekst og utvikling av skiidretten. NSFs formål er å lede norsk skiidrett og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som Norges Skiforbunds medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere skiidretten internasjonalt (NSFs lov §1).

Anleggsplan

Norges Skiforbund skal jobbe aktivt for å sikre skiidretten en rettmessig andel av midlene som gjøres tilgjengelig gjennom spillemiddelordningen. Den statlige anleggspolitikken fokuserer på anlegg for barn og ungdom i lokalmiljøet, rehabilitering og større satsing i storbyene. Hensikten med NSFs anleggsarbeid er å bidra til at anleggsmassen utvikles på den måte som skiidretten er mest tjent med.

Utdrag fra NSF´s skipolitiske dokument

  • Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal legge til rette for helårsanlegg der folk bor, som skaper variert aktivitet på ulike underlag
  • Skikretsene skal til enhver tid ha en gjeldende anleggsplan som skal være førende for størrelse, plassering og prioritering av skianlegg
  • Skiforbundet skal arbeide for snøsikre skianlegg gjennom å bidra til utvikling av klimavennlig snøteknologi
  • Skiforbundets grener skal ha kvalifiserte anleggsrådgivere

Norges Skiforbund sin anleggsportal finner du her.

​Norges Skiskytterforbund

​Norges Skiskytterforbunds formål er å organisere og fremme skiskyting i Norge og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Anleggsplan

Utdrag fra Veileder skianlegg - Langrenn og skiskyting

Norges Skiskytterforbund (NSSF) har vedtatt mål for utbygging av skiskytteranlegg:

  • Norges Skiskytterforbund skal stimulere til etablering av kvalitativt gode trenings- og   konkurranseanlegg for skiskyting. 
  • I de kommuner der det drives organisert skiskyting, skal det være minst ett kommuneanlegg/  ordinært anlegg. I alle fylker der det drives organisert skiskyting i flere kommuner, skal det være minst ett anlegg som kan arrangere norsk mesterskap.
  • I Norge skal det være ett nasjonalanlegg: Holmenkollen.
  • Norges Skiskytterforbund skal stimulere til å heve anleggskompetansen ved at det utdannes anleggsrådgivere som kan bistå klubber og kretser.

Hjemmeside til Norges Skiskytterforbund, anleggsrådgivere

Norges Snowboardforbund

Norges Snowboardforbund vil snart sammen med Norsk Organisasjon For Rullebrett og Norges Surfforbund (det senere er i dag en del av Norges Seilforbund) danne et nytt særforbund. Hjemmesiden til Norges Snowboardforbund finner du her.

Norges Hundekjørerforbund

Dersom du har spørsmål om hundekjøring eller anlegg, ta kontakt med forbundet.

Banemål og tekniske krav

Alpine øvelser

Freestyle

Hopp

Kombinert

Kulebakke

Langrenn

Langrennscross

Parallellslalåm

Skicross

Skileik

Slalåm

Snowboardpark

Storslalåm

Super-G

Telemark

Utfor

Du finner også viktig informasjon i veilederne for ski- og snøanlegg.

 

Annen informasjon

66 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logo Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 40

Norges Skiforbund skriver på sine nettsider om ny rulleskiløype på Nye Bunes stadion - som klarte kunststykket å koste mindre enn budsjettert!

Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Verktøy

Alpine øvelser

Alpine konkurranser som er valgt i FIS World Cup, FIS alpint verdensmesterskap og Olympiske Vinterleker består av ti øvelser: Fem øvelser for damer og fem øvelser for herrer.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 36

Den siste tiden har mange særforbund kunnet glede seg over nyåpnede idrettsanlegg rundt om i Norge. Her har vi samlet informasjon fra Norges skiforbund, Norges Vannski og Wakeboard forbund og Norges...

Innholdstype: Aktuelt
Collage, logo Norges Skiforbund og Norges Luftsportforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 42

Norges Luftsportforbund har publisert en ny versjon av Modellflyhåndboka, og Norges Skiforbund skriver om et nytt rulleskianlegg som ligger både i Norge og i Sverige.

Innholdstype: Aktuelt

Åpning av rulleskiløyper på Lygna og i Vikersund

Norges Skiforbund skriver om nye rulleskianlegg på sine nettsider.

Innholdstype: Aktuelt

Åpning av verdens nordligste rulleskianlegg i Hammerfest

Hammerfest kommune har bygget en rulleskitrasé på 2,7 km i Reindalen, og Hammerfest skiklubb har vært med å utvikle anlegget.

Innholdstype: Aktuelt

Asfalt innenfor markagrensen i Lillomarka

Lillomarka Arenas sitt nye rulleskianlegg ble offisielt åpnet 26. juni. Anlegget er tilrettelagt for paraidrett, på den måten at sløyfene har varierende helningsgrad. Det var ingen selvfølge at...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Sider