Skateboardanlegg

Skateboardanlegg

Du vil her finne nyttige linker til forbund og informasjon om skateboardanlegg.

 

Norges Brettforbund

Norsk Organisasjon For Rullebrett
sine veiledningssider

World Skate - Skateboarding and
Roller Sports

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg


Se alle skateboardanlegg 

​Om skateboardanlegg

Skateboardpark, skateboardhall, skateanlegg, skaterampe, betongpark - det finnes mange navn for denne type anlegg, og det finnes også mange av dem i Norge. Den som er interessert i å bygge anlegg for skateboard (eller rullebrett på norsk), anbefaler vi at du kontakter Brettforbundet for veiledning i prosjekter. 

​Norges Brettforbund

Norges Brettforbund er et resultat av sammenslåingen av Norges Snowboardforbund, Norsk Organisasjon For Rullebrett og Norges Surfforbund (det senere er i dag en del av Norges Seilforbund).

Hjemmesiden til Norges Brettforbund finner du her.

Norsk Organisasjon For Rullebrett (NORB) er en interesseorganisasjon i Norge som jobber med å tilrettelegge for rullebrett over hele landet, samt bidra til å øke antall rullebrettkjørere. NORB arrangerer årlig NM og bidrar med byggeveiledning for baner i betong og trevirke. 

Hjemmeside: Norsk Organisasjon For Rullebrett

Anleggsplan

Utdrag fra Tips til designprosess:

Bare skatere kan designe for skatere

"Brukermedvirkning” har vært et trendy ord blant oss som jobber med ungdom de siste årene. I ordet ligger f.eks. at en kommune skal involvere skatere når de jobber med å tilrettelegge et skateanlegg. De lokale skaterne skal være med å bestemme hva de vil ha. Helt enkelt fordi det er de som skal bruke det. Det er ikke innkjøpsansvarlig i kommunen, landskapsarkitekten som er engasjert eller selgeren fra ”festlig frontflip flaksanlegg as”, som skal bruke anlegget.​

Banemål og tekniske krav

NORB’s veiledninger - her finner du det meste av informasjon om skateboardanlegg

 

Annen informasjon

11 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Glommasvingen skoleanlegg. Foto: Sør-Odal kommune

Glommasvingen skoleanlegg - idrettshall, uteområder og klatretårn

Idrettsanlegget som er bygget i tilknytning til Glommasvingen skole består av en idrettshall (håndballbanestørrelse), klatretårn og et variert uteareal som fungerer som nærmiljøanlegg utenfor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Førde IL

Hafstadparken, Førde

Hafstadparken er eit park- og idrettsanlegg som vart opna våren 2015. Anlegget er eit resultat av eit tett samarbeid mellom Førde Idrettslag og Førde kommune og er støtta av næringslivet og ei rekke...

Innholdstype: Forbildeanlegg

Hvalstad Aktivitetspark - Et sosialt samlingssted i nærmiljøet

Hvalstad aktivitetspark innbyr til økt fysisk aktivitet. Parken består av en rullepark som er spesialtilpasset rullestolbrukere, egenvekt-trening/parkour, trampoliner og basketkurv. Anlegget ligger i...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Oversikt Kirkenes Aktivitetspark. Foto: Ørjan Rasmussen

Kirkenes aktivitetspark - en innovativ park for idrett og egenorganisert aktivitet

Fra åpning i august 2018 tilbyr parken et komplett idretts- og nærmiljøanlegg i sentrum av Kirkenes. Parken er en unik aktivitetsarena for hele befolkningen med bad, park og idrett på samme sted....

Innholdstype: Forbildeanlegg
Åpningsdag og øverste plan i bruk

Lillehammer Skatepark

Skateanlegget er designet i tett dialog med lokale skatere og deres drømmer om skatebarhet. Med varierende mestringsnivå og forutsigbart rullemønster har anlegget god kapasitet. Tilpassing i...

Innholdstype: Forbildeanlegg

Måsan aktivitetspark - aktiviteter og sosiale møteplasser etter ungdommens behov og ønsker

Måsan ungdomspark er en aktivitetspark sentralt plassert i Mysen, mellom skoler og idrettspark. Med rullepark, sandvolleyballbaner, streetbasket, parkour, scene, teknologiske løsninger og gode...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SLU

Masteroppgave: Jenters forhold til spontanidrettsplasser (2017)

Hvordan kan man stimulere unge jenters spontane fysiske aktivitet på en idrettsplass? En forstudie i utviklingen av Alby Folkhälsopark. Nøkkelord: Kjønnsperspektiv i idrett, Alby Folkhälsopark,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Levanger kommune

Nærmiljøanlegg til inspirasjon i Levanger - progresjon, flerbruk og ly og le

Nærmiljøanleggene ved Levanger ungdomsskole er planlagt helhetlig og sett i sammenheng med andre aktivitetsområder i området, slik at anleggene utfyller hverandre i plassering, utforming og bruk. De...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fra Stavangergata (foto: Finn Ståle Felberg/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

Oslo Skatehall

1. september 1978 ble skateboard forbudt i Norge, med hensikt å forhindre alvorlige ulykker. Men brettkjørerne lot seg ikke stoppe av forbudet og skateboardmiljøet vokste sakte frem. Da forbudet ble...

Sider