Samiske idrettsanlegg

Samiske idrettsanlegg

Tradisjonell samisk idrett er organisert i tre idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting (sommer). Du vil her finne nyttige linker og informasjon om disse.

Samenes Idrettsforbund - Norge

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Universell utforming av idretts-
og nærmiljøanlegg

Om idrettsanlegg for samisk idrett

Sametinget mottar årlig et tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål. Formålet er å understøtte og opprettholde den tradisjonelle samiske idretten. Tradisjonell samisk idrett er organisert i tre idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting (sommer).

Reinkappkjøring

Ved reinkappkjøring konkurrerer kusker om om å styre reinen først i mål. Kusken står enten på ski eller sitter i vogn.

Lassokasting

Lassokasting er en levende tradisjon og en idrettsgren innen SVL-N (Det samiske idrettslaget i Norge). Lassoen er et nødvendig redskap når reinsdyrbonden skal fange inn rein ved kalvmerking eller for å skille dyr.

Samenes Idrettsforbund - Norge

Samisk idrett skal bidra til å fremme samisk kultur, tradisjon og identitet. Hjemmeside: Samenes Idrettsforbund - Norge

Anleggsplan

Forbundet har ulike tilskuddsordninger for samisk idrett. For å søke investeringstilskudd gjelder som følger:

Utdrag fra forbundets hjemmeside:

Retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd

Vedtatt på styremøtet 19.11.2009 Revidert og vedtatt 24.09.2011

Mål for tilskuddsordningen

  • Opprettholde, videreutvikle og legge til rette for utøvelse av særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
  • Tilrettelegge for å få flere deltakere til samisk idrett.
  • Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter bidra til økt omfang av samisk idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.

Investeringstilskudd kan bl.a. søkes til:

  • Lassoer
  • Reinhorn
  • Startbokser til reinkappkjøring
  • Sikkerhetsnett/ gjerde
  • Delfinansiering av investeringer /utstyr til anlegg for samisk idrett

For å lese mer om tilskuddsordningen, gå til Investeringstilskudd (SVL-N)

 

​Foto: Samenes Idrettsforbund - Norge

Annen informasjon