Søknadsprosess for spillemidler

Søknadsprosess for spillemidler

Det å søke spillemidler til idrettsanlegg kan oppleves vanskelig, og Gode idrettsanlegg håper at denne grafiske fremstillingen kan være en god start for å sette seg inn i spillemiddelsøknadsprosessen.

 

Last ned:

Søknadsprosess-spillemidler(.pdf)

Denne illustrasjonen er utviklet fra en versjon laget av to masterstudenter ved NTNU, som skrev oppgave for Senter for idrettsanlegg og teknologi våren 2017. Den skal kun brukes for å få en ide om prosessen. Les alltid siste utgave av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" fra Kulturdepartementet for å få vite hva som gjelder for å søke spillemidler - en kortere innføring finner du her: Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Annen informasjon