Søknadsprosess for spillemidler

Søknadsprosess for spillemidler

Det å søke spillemidler til idrettsanlegg kan oppleves vanskelig, og Gode idrettsanlegg håper at denne grafiske fremstillingen kan være en god start for å sette seg inn i spillemiddelsøknadsprosessen. NB! Kulturdepartementet har signalisert at prosessen vil endres fra og med søknadsår 2020. Beskjed vil komme før søknadsrunden for 2020 åpner.

 

NB! Søknadsprosessen er endret fra og med juni 2019. Se denne nyheten for mer informasjon: Spillemiddelordningen endres

Figuren vil bli oppdatert.

 

Last ned:

Søknadsprosess-spillemidler(.pdf)

Denne illustrasjonen er utviklet fra en versjon laget av to masterstudenter ved NTNU, som skrev oppgave for Senter for idrettsanlegg og teknologi våren 2017. Den skal kun brukes for å få en ide om prosessen. Les alltid siste utgave av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" fra Kulturdepartementet for å få vite hva som gjelder for å søke spillemidler - en kortere innføring finner du her: Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Annen informasjon