Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg

Du vil her finne nyttige linker og informasjon om nærmiljøanlegg.

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

Veileder for støyvurdering ved
etablering av nærmiljøanlegg

Veileder - Bygging av sandbaneanlegg

Planlegging av grønnstruktur i byer og
tettsteder

Idekatalog for nærmiljøanlegg (dansk)

Inkluderende uterom - som stimulerer
til aktivitet

Trimpark og koordinasjonsbane

Minigolf- anleggstyper

Nærmiljøanlegg for golf – et mulighets-
studie

Skileik


Se alle nærmiljøanlegg

Om nærmiljøanlegg

Utdrag fra Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018

Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6- 19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet.

Tilkudd fra spillemidler

Til nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000 (utendørs kunstisflater kan maksimalt tildeles 1 200 000 kr). I tilskuddssammenheng er nærmiljøanlegg utendørsanlegg. Les mer om bestemmelsene om tilskudd for nærmiljøanlegg på regjeringens side her: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018

 

Annen informasjon

37 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Veiledere
Beach-håndball - den nye håndballgrenen

Beach-håndball - den nye håndballgrenen

Her finner du en enkel veileder for utforming og bygging av beach-håndballbaner utarbeidet av Norges Håndballforbund.

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund har utviklet et konsept for nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget, kalt "Friplassen", er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet eller...

Innholdstype: Veiledere
Bygging av sandbaneanlegg

Bygging av sandbaneanlegg

Veilederen er utarbeidet i 2009 i samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norges Håndballforbund og Norges Volleyballforbund. Den tar for seg hvordan en sandbane skal bygges og er beregnet for alle som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NMBU med tekst

Fagrapport: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur (2018)

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at...

Sider