Motorsportanlegg

Motorsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, i tillegg til annen nyttig informasjon om de ulike anleggstypene tilknyttet motorsportanlegg.

Norges Motorsportforbund sine
anleggssider

Norges Motorsportforbund regler
Norges Bilsportforbund sine
banesider
Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Regulering av fart og bruk av
farvann, elver og innsjøer når det
gjelder vann-scootere
Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

Track racing
Båtsportanlegg
Forskrift om motorsport på lukket
bane
Banereglement Motocross
Radiostyrt motorsport - banekrav
og infrastruktur


Se alle motorsportanlegg

Om motorsportanlegg

Innen motorsport finnes det mange forskjellige anleggstyper. Som oftest er det klubbene selv som er anleggseier eller drifter en bane/anlegg. Det er svært få klubber som benytter anlegg som kommunen eller andre eier. Unntak er de store roadracing-banene hvor klubbene ofte har et godt samarbeid med baneeier.

Grener og anleggstyper

Her følger en oversikt over forskjellige grener innen motor- og bilsport, og hvilken type anlegg de bruker.

Båtsport

  • Offshore båt
    Midlertidige baner i sjøområder.
  • Rundbane båt
    Midlertidige baner i godkjente sjøområder
  • Vannjet
    Midlertidige og permanente baner i sjø eller vassdrag

Les mer om båtsport her

 

Bilcross

På grusbane med enkelte partier med fast dekke. Banelengden er mellom 400 og 1.000 meter og bredden er 6-8 meter. Banene er ofte kuperte. En bilcrossbane egner seg også perfekt for crosskart og snøscootercross på vinterstid. En bilcrossbane kan også brukes til MC-grenen supermotard, eller sykkelgrenene BMX cross.

Baneracing

På asfaltert bane. Kan også benyttes til roadracing, og deler av den kan benyttes til karting, supermotard og dragrace/street legal samt trafikkopplæring, kjøretekniske kurs og annet generelt trafikksikkerhetsmessig arbeid. 

Crosscart

Crosskart er en gren som kjøres på samme bane som bilcross.
 

Dragracing

På asfaltert bane med permanent godkjenning. Klassen Street Legal kjøres på midlertidige baner. Motorsykkel og bil utøver dragracing på de samme anleggene og ofte på felles stevner.
 

Drifting

Drifting kan foregå på korte baner med begrenset antall svinger.
 

Enduro motorsykkel og ATV/Quad

Enduro i NMF er en gren hvor en bruker motorsykkel i terreng og kjører på alle typer underlag. Enduro betyr utholdenhet og kjøres under flere forskjellige konkurranseformer.  Et enduroløp kan vare fra en time opp til seks dager. Enduro kjøres stort sett på lukket område som er godkjent for motorsport.  I forbindelse med konkurranse, kan deler av løpet foregå på offentlig vei. Les mer om enduro og finn reglement på NMF sine sider: Enduro (NMF)

Quad Cross, også kalt ATV motocross eller ATV cross, er en motorsport som foregår på lukkede baner. Den kjøres på samme baner som motocross(MX) og etter de samme prinsippene. Eneste forskjellen er at man har fire istedet for to hjul. Arrangeres på motocrossbaner med egen godkjenning for ATV/Quad. Ler mer om Quad Cross (NMF)
 

FMX (Freestyle Motocross)

Midlertidige anlegg med ramper for hopp.
 

Hillclimb motorsykkel

Midlertidige anlegg i bratte motbakker.
 

Karting

Det er en asfaltbane som i de fleste tilfeller har en lengde fra 800-1.200 meter. Den er smalere enn en bilbane, 6-10 meter. En kartbane kan også benyttes til MC-grenene mopedracing (roadracing med mopeder) og supermotard.

 

Motocross

Motocross og speedcross er hastighetskonkurranser på baner som er bygd opp av naturlige hindre. Forskjellen på en motocrossbane og speedcrossbane er banelengden og til dels at speedcross har flere og større hopp.

 

Offroad

Offroad kan i enkelthet sammenlignes med MC-sportens trial, og utøves i skogsterreng eller også i sand- eller grustak. Det kjøres også akselerasjonskonkurranser i offroad, det gjøres da på flate grusbaner.
 

Rallycross

En rallycrossbane er utformet slik at det er høyere hastighet enn i bilcross. Banene skal også være mellom 800 og 2.000 meter lange, og bredden fra 10-16 meter. Banene skal ha minimum 35% og maksimum 60% fast dekke (asfalt).
 

Roadracing

Permanente asfaltbaner. Roadracing utøves på de samme anleggene som asfaltracing for bil. Lavhastighetstrening i roadracing og minimoto kan utøves på andre anlegg og områder, herunder visse gocartbaner.
 

Rundbane motorsykkel - track racing

Grenene speedway, langbane, grasstrack og isracing utøves på ovaler med ulik banelengde og underlag. Banene kan være permanente eller midlertidige. Les mer om track racing her
 

Supermotard

Permanente baner med kombinert asfalt- og grusdekke. Anleggene er gjerne kombinert med anlegg for andre grener.
 

Trial motorsykkel

Permanente eller midlertidig godkjente områder med naturlig terreng og transportstrekninger på småveger og stier.
 

Radiostyrt bil

I hovedsak permanente anlegg. Utendørs asfaltbane, innendørs filtbane og innendørs eller utendørs jordbane. 
 

Snøscooter

Permanente eller midlertidige anlegg for drag, snøscootercross og bakkeløp.
 

​Norges Motorsportforbund

Utdrag fra Idrettpolitisk dokument 2017-2021:

Norges Motorsportforbunds formål er å organisere og legge til rette for organisert idrettsaktivitet innen motorsport i Norges Idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF), og fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt.
 
NMF skal ivareta idrettsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet, sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring. Hjemmeside: Norges Motorsportforbund

​Anlegg

Utdrag fra NMFs anleggsplan 2016

Hovedskiller innen anleggstyper går mellom 
• midlertidige og permanente anlegg 
• innendørs og utendørs
• underlag: grus, asfalt, vann, snø og is
• naturlig terreng og anlegg der terrenget er bearbeidet
• høy- og lavfart.

​Norges Bilsportforbund

All bilsport i Norge organiseres, kontrolleres og overvåkes av Norges Bilsportforbund (NBF). Norsk bilsport har 5.400 (2016) aktive utøvere med helårslisens. I tillegg er det ca. 13.000 personer som i løpet av året deltar i aktiviteter med såkalt engangslisens. Det er 1.150 lisensierte funksjonærer tilknyttet NBF. 125 klubber arrangerer til sammen 470 løp rundt i landet per år. Hjemmeside: Norges Bilsportforbund

Anlegg

Utdrag fra Norges Bilsportforbunds anleggsplan (2015)

Det er Norges Bilsportforbundet plikt å initiere anleggsutvikling. Uten anlegg blir det ingen bilsport. Nye bilsportsanlegg i Norge har for det meste vært drevet frem av lokale bilsportsinteresser. Med stort engasjement, betydelig dugnadsinnsats og lokal stå-på-vilje har norsk bilsport fått de anleggene som vi har i dag. Det er likevel klart at en samlet strategi for utbygging av bilsportsanlegg som omfatter alle landsdeler er sterkt påkrevd, og på sikt vil kunne gi langt bedre uttelling med hensyn til antall anlegg. Dette ble ikke minst aktualisert etter at det fra 2005 ble åpnet for at nær sagt alle bilsportsanlegg er berettiget tilskudd av spillemidler fra Kulturdepartementet.

Banemål og tekniske krav

 

Bilsportboka

 

Track racing

Båtsportanlegg

Forskrift om motorsport på lukket bane

Annen informasjon

13 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Verktøy

Radiostyrt motorsport - Banekrav og infrastruktur

Informasjonen i dette verktøyet er hentet fra Norges Motorsportforbunds "Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport" (2016), og skal være veiledende for hvordan et anlegg utformes og baner...

Innholdstype: Aktuelt
Logo NMF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 38

Denne uken har Norges Motorsportforbund en nyhet om et nytt anlegg i Telemark, som er i prosjekteringsfasen.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 50

De siste to ukene er det mange nyheter om anlegg og relatert til anlegg fra særforbundene i norsk idrett: velodrom, økonomisk støtte til skileikanlegg, skolegårdskart, støymålinger og strandrydding...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Verktøy

Banereglement Motocross

Dette banereglementet gjelder for anlegg som skal arrangere konkurranser eller organisere trening i regi av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund (NMF). Alle konkurransebaner eller...

Innholdstype: Verktøy

Båtsportanlegg

Her kan du lese om de ulike grenene i båtsport. Båtsport består av tre internasjonale hovedgrener: Offshore, Circuit (rundbane) og Aquabike, med en rekke disipliner innenfor hver gren. I Aquabike...

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om motorsport på lukket bane

Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område, og annen bruk av go-kart. Forskriften tredde i kraft i 2001, med endringer i 2004.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Lier MSK

Leirdalen

Leirdalen er hjemmebanen for en av Norges største motorsportklubber; Lier motorsportklubb. Det er et anlegg under stadig utvikling og forbedring, der klubben organiserer og gjennomfører alt.

Innholdstype: Aktuelt

Ny motocrossbane åpnet i Hardanger

I 2008 satte noen ildsjeler igang planlegging for å bygge klubbmiljø og bane i Hardanger. 10 år senere er banen offisielt åpnet.

Innholdstype: Veiledere

Regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjelder vannscootere

Denne veileder er gitt ut av Samferdselsdepartementet og omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer

Sider