Miljø og idrett

Miljø og idrett

Idretten må også sørge for å ta vare på miljøet. I de vedlagte linkene finner du nyttig informasjon om ulike tiltak og verdier som fremmer natur og miljøvern. For idretten er det viktig å minimere idrettens miljø-fotavtrykk og fremme natur- og miljøverdier. Et godt miljøarbeid med gode dokumenterte tiltak viser de verdiene idretten består av, noe som vil gi et troverdig og godt inntrykk både utad og innad i idretten.

Tips på sider som kan være nyttige

Miljøhåndbok for norsk idrett er utgitt av Norges idrettsforbund og Greener Events. Håndboka skal være til hjelp for alle idrettslag som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet. Via nettsiden https://gronnidrett.no/ kan du melde deg på et e-postkurs for å lære mer.

Nettstedet http://www.miljostatus.no/ viser miljøets tilstand og utvikling i Norge. Det er et samarbeid mellom flere statlige enheter, med Miljødirektoratet som redaktør.

På Miljødirektoratet sine nettsider http://www.miljodirektoratet.no/ kan du blant annet finne veiledere om støy, friluftsliv og avfall.

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Deres nettsider finner du her: https://holdnorgerent.no

Har du flere tips på bra sider eller informasjon? Send oss en mail!

Flere saker på godeidrettsanlegg.no om miljø og idrett

Klikk her for å se alt innhold på godeidrettsanlegg.no om miljø og idrett

 

Annen informasjon