Luftsportanlegg

Luftsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Luftsportforbund
Modellfly: Anlegg og miljø

FAI sine regler for ulike luftsportidretter

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Lyden av modellfly: En veileder for
håndtering av uønsket lyd

Modellflyplass: Anleggsveileder for
modellflyklubber i NLF

Veileder for vinterflyging

Universell utforming av idretts- og 
nærmiljøanlegg

Om luftsportanlegg

Luftsport er fellesbetegnelse for all idrett som utøves i luften. I Norge er luftsport organisert i Norges Luftsportforbund (NLF), mens Fédération aéronautique internationale er den verdensomspennende organisasjonen som organiserer nasjonale luftsportforbund. NLF organiserer følgende idretter (aktiviteter) under fellesbetegnelsen luftsport:

 • Fallskjermhopping
 • Hanggliding, paragliding, speedgliding
 • Seilflyging
 • Motorflyging
 • Mikroflyging
 • Modellflyging
 • Flyging med varmluftballonger

Hjemmeside: Norges Luftsportforbund

Norges Luftsportforbund

Utdrag fra NLF's mål og strategier, samt Utviklings- og handlingsplan 2017-2019

Luftsport skal kunne utøves på best mulig tilrettelagte anlegg, med god tilgjengelighet og på forutsigbare vilkår.

Arbeid med opprettelse og drift av anlegg ligger primært i lokale miljøer, mens nasjonale anlegg ligger under forbundet. Anleggsdrift med utgangspunkt i NLFs egne anlegg skal utvikles til eget satsningsområde. Gjennom sterkere satsning på anlegg generelt vil forbundet bedre kunne støtte klubbene i sitt arbeide gjennom:

 • Myndighetskontakt, eller bistand til slik
 • Arbeid for sikring av eksisterende flysteder og anlegg
 • Arbeid for erstatning for tapte plasser
 • Bedring av adgang til offentlige plasser
 • Utvikling av nye flysteder
 • Luftsport på egne plasser
 • Samlokalisering av luftsportsaktiviteter
 • Standardisering av driftsopplegg
 • Veiledning om saksgang i anleggssaker

 

 

Annen informasjon

8 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Bilde fra Norges Luftsportforbund

Luftsportsenter på Sørum

På nettsidene til Norges Luftsportforbund kan du lese mer om arbeidet med å anlegge et luftsportsenter på Krokstad i Sørum kommune.

Innholdstype: Veiledere
Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Denne veilederen innholder blant annet tips om støydemping, hvordan foreta støymåling og hvordan håndtere naboklager. Den er utgitt av Norges Luftsportforbund.

Innholdstype: Veiledere
Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

NLF Modellflyseksjonen har laget denne veilederen i samarbeid med anleggskomiteen i NLF. Veilederen tar primært for seg anleggelse, drift og vedlikehold av dedikerte modellflyplasser, men også...

Innholdstype: Aktuelt

Oversiktskart for modellflyanlegg

Modellflyseksjonen i Norges Luftsportforbund har lagt ut et kart over alle modellflyplassene som tilhører modellflyklubbene i NLF.

Innholdstype: Verktøy
Seilflyhåndboken

Seilflyhåndboken 2018

Formålet med Seilflyhåndboken (SHB) fra Seilflyseksjonen/Norges luftsportsforbund (S/NLF) er å formalisere og gjøre kjent for medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...

Innholdstype: Veiledere

Veileder for vinterflyging

Vintersesongen fører gjerne til mindre flyging i Norge, men dersom du tar nødvendige forhåndsregler er det fullt mulig å fly sikkert om vinteren og både ha glede og nytte av flyet eller helikopteret...