Luftsportanlegg

Luftsportanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Luftsportforbund
Modellfly: Anlegg og miljø

FAI sine regler for ulike luftsportidretter

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Lyden av modellfly: En veileder for
håndtering av uønsket lyd

Modellflyplass: Anleggsveileder for
modellflyklubber i NLF

Veileder for vinterflyging

Universell utforming av idretts- og 
nærmiljøanlegg

Om luftsportanlegg

Luftsport er fellesbetegnelse for all idrett som utøves i luften. I Norge er luftsport organisert i Norges Luftsportforbund (NLF), mens Fédération aéronautique internationale er den verdensomspennende organisasjonen som organiserer nasjonale luftsportforbund. NLF organiserer følgende idretter (aktiviteter) under fellesbetegnelsen luftsport:

 • Fallskjermhopping
 • Hanggliding, paragliding, speedgliding
 • Seilflyging
 • Motorflyging
 • Mikroflyging
 • Modellflyging
 • Flyging med varmluftballonger

Hjemmeside: Norges Luftsportforbund

Norges Luftsportforbund

Utdrag fra NLF's mål og strategier, samt Utviklings- og handlingsplan 2017-2019

Luftsport skal kunne utøves på best mulig tilrettelagte anlegg, med god tilgjengelighet og på forutsigbare vilkår.

Arbeid med opprettelse og drift av anlegg ligger primært i lokale miljøer, mens nasjonale anlegg ligger under forbundet. Anleggsdrift med utgangspunkt i NLFs egne anlegg skal utvikles til eget satsningsområde. Gjennom sterkere satsning på anlegg generelt vil forbundet bedre kunne støtte klubbene i sitt arbeide gjennom:

 • Myndighetskontakt, eller bistand til slik
 • Arbeid for sikring av eksisterende flysteder og anlegg
 • Arbeid for erstatning for tapte plasser
 • Bedring av adgang til offentlige plasser
 • Utvikling av nye flysteder
 • Luftsport på egne plasser
 • Samlokalisering av luftsportsaktiviteter
 • Standardisering av driftsopplegg
 • Veiledning om saksgang i anleggssaker

 

 

Annen informasjon

10 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Collage, logo Norges Skiforbund og Norges Luftsportforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 42

Norges Luftsportforbund har publisert en ny versjon av Modellflyhåndboka, og Norges Skiforbund skriver om et nytt rulleskianlegg som ligger både i Norge og i Sverige.

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NLF, NBF og NSF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Norges Luftsportforbund skriver om årets Guide til vinterflygning, Norges Bandyforbund er kritiske til at Valle Hovin ikke blir islagt i vinter og Norges Skytterforbund rapporterer fra en rettssak...

Innholdstype: Aktuelt
Bilde fra Norges Luftsportforbund

Luftsportsenter på Sørum

På nettsidene til Norges Luftsportforbund kan du lese mer om arbeidet med å anlegge et luftsportsenter på Krokstad i Sørum kommune.

Innholdstype: Veiledere
Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Denne veilederen innholder blant annet tips om støydemping, hvordan foreta støymåling og hvordan håndtere naboklager. Den er utgitt av Norges Luftsportforbund.

Innholdstype: Veiledere
Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

NLF Modellflyseksjonen har laget denne veilederen i samarbeid med anleggskomiteen i NLF. Veilederen tar primært for seg anleggelse, drift og vedlikehold av dedikerte modellflyplasser, men også...

Innholdstype: Aktuelt

Oversiktskart for modellflyanlegg

Modellflyseksjonen i Norges Luftsportforbund har lagt ut et kart over alle modellflyplassene som tilhører modellflyklubbene i NLF.

Innholdstype: Verktøy
Seilflyhåndboken

Seilflyhåndboken 2018

Formålet med Seilflyhåndboken (SHB) fra Seilflyseksjonen/Norges luftsportsforbund (S/NLF) er å formalisere og gjøre kjent for medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...

Innholdstype: Veiledere

Veileder for vinterflyging

Vintersesongen fører gjerne til mindre flyging i Norge, men dersom du tar nødvendige forhåndsregler er det fullt mulig å fly sikkert om vinteren og både ha glede og nytte av flyet eller helikopteret...