Klatreanlegg

Klatreanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer til de ulike anleggstypene, i tillegg til annen nyttig informasjon om klatreanlegg.

Norges Klatreforbund - Klatring inne 
Norges Klatreforbund - Klatring ute 
Norges Klatreforbund - Drift av
klatrevegg

IFSC (International Federation
of Sports Climbing)

Publikasjoner fra Kulturdepartementet
 

Planlegging, bygging og drift
av klatreanlegg

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Universell utforming av idretts-
og nærmiljøanlegg

Klatring og funksjonsnedsettelse

Turforslag på UT.no


Se alle klatreanlegg her

​Om klatreanlegg

De siste årene har det kommet mange flotte klatreanlegg rundt om i Norge. Det finnes både innendørs og utendørs klatreanlegg. Norsk vær og klima byr på utfordringer for klatring utendørs. Dette har medført at klatringen har beveget seg inn. Mange klatrevegger og buldrehaller har blitt bygd, og klatringens eksplosive vekst har medført et stort behov for enda flere anlegg. 

Norges Klatreforbund

Norges klatreforbund består totalt av ca. 20 000 medlemmer fordelt på 200 klubber. Formålet til forbundet er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt. Norges klatreforbund jobber for en sikker og naturvennlig utvikling av sporten. Hjemmeside: Norges Klatreforbund

Anleggsplan

Utdrag fra NKF's strategiplan

NKF skal arbeide for at alle klatreklubbene får tilgang til et innendørs klatreanlegg tilrettelagt for alle målgrupper, og for at alle landsdeler får minst ett større anlegg som tilfredsstiller kravene for internasjonale konkurranser.

 

​Banemål og tekniske krav

Planlegging, bygging og drift av klatreanlegg (innendørs klatreanlegg)

Klatrefelthåndboka (utendørs klatreanlegg)

 

Annen informasjon

20 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 36

Den siste tiden har mange særforbund kunnet glede seg over nyåpnede idrettsanlegg rundt om i Norge. Her har vi samlet informasjon fra Norges skiforbund, Norges Vannski og Wakeboard forbund og Norges...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fasade Eika Sportssenter. Foto: Dyrø og Moen AS

Eika Sportssenter - universitetsmiljøets samlingssted

En stadig økende studentmasse på NMBU la grunnlaget for en betydelig utvidelse av treningsfasilitetene til Studentsamskipnaden i Ås. Utbyggingen tok utgangspunkt i det eksisterende idrettsbygget, GG-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Glommasvingen skoleanlegg. Foto: Sør-Odal kommune

Glommasvingen skoleanlegg - idrettshall, uteområder og klatretårn

Idrettsanlegget som er bygget i tilknytning til Glommasvingen skole består av en idrettshall (håndballbanestørrelse), klatretårn og et variert uteareal som fungerer som nærmiljøanlegg utenfor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Nils Petter Dale

Hønefoss Arena

Hønefoss Arena er Hønefoss sin nyeste møteplass og storstue for idrett og helse. Hallen ble åpnet 1. februar 2015 og er et samarbeid mellom Ringerike, Hole og Jevnaker kommune, Aka AS og Ringerike...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Anlegget «Jernbane Sør» ligger i et parkdrag ved Gjøvik Skysstasjon i Gjøvik sentrum.

Jernbaneparken - fra konflikt til harmoni

Jernbaneparken i Gjøvik er bygget om til en aktivitets- og skatepark for hele familien. Byggetrinn 1 med skateanlegg, ball- og skøytebane, klatrestein og scene for kulturell aktivitet, sto ferdig i...

Innholdstype: Veiledere
Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift

Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Klatreforbund i 2015. Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til...

Innholdstype: Verktøy

Klatring og funksjonsnedsettelse

Dette kompendiet er utarbeidet av Norges klatreforbund (NKF) og skal inngå som informasjon i NKFs trenerutdanning. Hensikten med kompendiet er å gi en innføring i tilrettelegging og tilpasning av...

Sider