Isanlegg

Isanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Bandyforbund (anleggssider) 
Svenska Bandyförbundet
(anleggssider)

Norges Curlingforbund (anleggssider) 
World Curling Federation

Norges Ishockeyforbund
(anleggssider)

International Ice Hockey Federation
World Para Ice Hockey - regler

Svenska Ishockeyförbundet
(anleggsider)

Norges Skøyteforbund (anleggssider)

International Skating Union (ISU)

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Kunstisbane.no

Konsepthall Curling

Skøytebaner

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

Bygg din egen isbane

Ispreparering i Vancouver 2010

Hvilke faktorer påvirker is-
kvaliteten?

Naturisbane - hvordan skape
skøyteaktivitet på islagte vann

Slik lager du skøyteis


Se alle isanlegg

Om isanlegg

Bandy

Bandy spilles på en isflate som måler 90-110 x 45-65 meter. Langs sidelinjene er det et lavt vant som ikke er festet til isen av sikkerhetsårsaker. Målburene er 3,5 meter brede og 21, meter høye. Du kan se detaljene under Banemål og tekniske krav.

 

Curling

Norsk curling er en idrett i stadig vekst, og de siste 5-6 årene har det blitt oppført nye curlinganlegg flere steder i Norge. I dag spilles curling nesten utelukkende i ishaller som er dedikert for curling. For mer informasjon om curlinganlegg anbefaler vi å se på Konsepthall Curling og Banemål og tekniske krav

 

Ishockey

Ishockey spilles på en isflate med høyt vant. Isbanen er rektangulær, men med avrundede hjørner. Se mer under Banemål og tekniske krav.

 

Kunstløp

Kunstløp er en skøytesport hvor man som individuell utøver, som par, eller grupper (syncro) utfører piruetter, hopp og andre øvelser med skøyter på isen. Kunstløp drives som regel på en innendørs ishockeybane, med foretrukket banemål på 30 x 60 m, men kan som minimum også bruke isflate på 26 x 56 m. Det må være plass til dommere, og det kan man bruke spilleboksene til. Det må også være et musikkanlegg, strømuttak til dommersystem, Wifi-nettverk, garderober og oppvarmingsareal ved konkurranser.

 

Skøyter

En standard skøytebane for hurtigløp er på 400m eller 333m, men det kan arrangeres nasjonale og internasjonale konkurranser på andre baner enn standardbaner. For mer informasjon gå til Skøytebaner.

 

Aking, bob og skeleton

Se egen side: Akeanlegg for aking, bob og skeleton.

 

Norges Bandyforbund

Norges Bandyforbund organiserer grenene bandy, innebandy (og el-bandy) og landhockey. Dersom du ønsker å vite mer om isanlegg for bandy, ta kontakt med forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra Strategiplan NBF 2016-2018

Ambisjoner anlegg:

  • Flere enkle spilleflater
  • Mesterskapsanlegg for våre tre idretter

 

Norges Curlingforbund

Norges Curlingforbund organiserer curling i Norge. Dersom du ønsker å vite mer om curling eller curlinganlegg, anbefaler vi at du kontakter forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Curlingforbunds Anleggspolitisk Plan 2015-2021:

NCF og Anleggsutvalget vil med dette (Anleggspolitisk Plan 2015-2021 red.anm.) som utgangspunkt fortsette å jobbe målrettet for å nå våre strategiske mål om fire eller flere nye 4-baners curlinghaller innen 2021.

NCF og Anleggsutvalget er helt avhengig av de lokale initiativ og ildsjeler. Vi er helt avhengig av at arbeidet med å få etablert nye haller drives og eies lokalt.

Men Anleggsutvalget kan bidra med kompetanse innenfor mange relevante felt som aktiv støtte og kvalitetssikring i prosessen. I tillegg vil den oppdaterte Konsepthall Curling være til stor hjelp.

Det er også en målsetting for NCF og Anleggsutvalget at det finnes aktive lokale klubber der hvor nye haller bygges. Dette er viktig for å sikre at idretten får bruksrettigheter med gode kriterier for fordeling av brukstid, og med muligheter for at brukstiden økes i takt med klubbens utvikling. Anleggsutvalget vil også her bidra med støtte og råd basert på erfaringer fra tidligere oppførte curlinganlegg.

 

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund organiserer ishockey i Norge. Dersom du har spørsmål om anlegg for ishockey - besøk forbundets anleggssider eller ta kontakt med forbundet.

Utrag fra NIHF's strategiplan:

Hovedmål:

12 nye ishaller ferdigstilt eller vedtatt bygget i løpet av planperioden.

Delmål:

  • Ishallprosjekter skal prioriteres i de største byregionene, sammenhengende langs kysten samt i Nord Norge. Der det er mulig skal det vektlegges å bygge klynger, slik at reiseavstanden mellom etablerte og nye ishockeymiljøer begrenses.
  • Minst 8 tilrettelagte anlegg for kjelkehockey
  • Etablering av enklere anlegg.
  • Øke anleggskompetansen hos halleiere og klubber.
  • Bedre økonomiske rammebetingelser for bygging, finansiering og drift av ishaller, herunder offentligprivat samarbeid (OPS-prosjekter).
  • Modernisering, rehabilitering og innføring av nye krav i eldre ishaller

 

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund organiserer hurtigløp og kortbane for skøyter, inlines, kunstløp og rollerderby. Dersom du skal bygge anlegg for disse idrettene eller har spørsmål om skøyter og ishaller - ta kontakt med Norges Skøyteforbund!

Anleggsplan

Utdrag fra NSFs anleggstrategi

Norges Skøyteforbunds idrettsgrener har alle behov for hensiktsmessige anleggsfasiliteter for å utøve sine aktiviteter for topp og bredde på en god måte. Hensiktsmessige fasiliteter omfatter både halltid og tilgang til eksisterende anlegg samt utvikling av rulleskøytebaner, naturisflater, kunstisbaner og ulike hall-konsepter.

Aktivitetene i skøytegrenene forutsetter ulike typer anlegg og stiller ulike krav til spesialiseringsgrad, kostnadsnivå og sambruk med andre. Det vil dermed være behov for å synliggjøre både ulike erfaringer og ulike tilnærminger til anleggsutvikling.

Grenenes aktiviteter og behov bør ses i sammenheng både når det kommer til satsing på rekruttering, bredde og topp, samt utvikling av hensiktsmessige anlegg.

Framtidsutsiktene med hensyn på klima innebærer en utfordring for videreutvikling av norsk skøytesport.
For å gjenvinne en ledende posisjon som nasjonalsport og internasjonalt ledende skøytenasjon er anlegg for utøvelse av skøytesport i ulike størrelser og kvalitet en nødvendig betingelse.

Visjon:
Det skal være arenaer for skøyteaktivitet over hele landet

Mål:

  • Økt antall flater/arenaer for skøyteaktivitet
  • En økning i antall tidsriktige konkurranseanlegg i nærheten av de største sentra/byer i alle landsdelene

 

Banemål og tekniske krav

Bandybane (under B på siden for banemål og areal)

Curling (under C på siden for banemål og areal)

Ishockey (under I på siden for banemål og areal)

Rinkbandy (under R på siden for banemål og areal)

Skøyter (under S på siden for banemål og areal)

 

Annen informasjon

34 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

10 mill kroner til Plug & Skate - kunstfrosne isløkker

Norges ishockeyforbund, Norges bandyforbund og Norges skøyteforbund har mottatt 10 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal benyttes til bygging av flere små kunstfrosne...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NLF, NBF og NSF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Norges Luftsportforbund skriver om årets Guide til vinterflygning, Norges Bandyforbund er kritiske til at Valle Hovin ikke blir islagt i vinter og Norges Skytterforbund rapporterer fra en rettssak...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Bygg din egen isbane

Ingen ishall i nærheten? Bygg din egen naturisbane tilpasset egnet areal og størrelse.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Aktuelt

Endringer i spillereglementet for bandysesongen 2017-2018

Norges Bandyforbund publiserte 23.februar endringer i spillreglementet for bandy, gjeldende i sesongen 2017-2018.

Innholdstype: Aktuelt

Flerbrukshallen "Kuleisen" er nå offisielt åpen

Fredag 18.januar var det offisiell åpning av den nye flerbrukshallen til Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb. "Kuleisen" er resultatet av et samarbeid mellom to klubber fra hver...

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Sider