Hvordan realisere anleggsdrømmen?

Hvordan realisere anleggsdrømmen?

Hvordan skal dere realisere drømmen om et nytt idretts- eller nærmiljøanlegg? Her har vi samlet tips for deg som trenger hjelp med å starte opp prosjektet.

Prosjektmodellen - fra idé til drift

Prosjektmodellen er en prosjektgjennomføringsmodell for idrettsanlegg, som er skrevet ved NTNU for godeidrettsanlegg.no. Modellens målsetting er å bidra til bygging av bedre idrettsanlegg gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring gjennom hele prosessen fra idé til drift. Gå til Prosjektmodellen.

 

Hurtigguide for oppstart av prosessen

Oslo idrettskrets har laget en hurtigguide med fem steg for hvordan man kan begynne prosessen. Denne gir en god start i prosjektet. Gå til guiden.

Annen informasjon