Gymnastikk- og turnanlegg

Gymnastikk- og turnanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund
sine anleggssider

FIG (The International Gymnastics
Federation) regler

FIGs krav til apparater

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Idrettens basishall: Planlegging,
bygging og drift

Idrettshaller- Planlegging og bygging

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Erfaringer fra byggeprosessen:
Basishall i Bodø

Teknisk beskrivelse av apparater og
faste installasjoner i basishall og
idrettshall/gymsal


Se alle gymnastikk- og turnanlegg

Om gymnastikk- og turnanlegg

Basishall

Idrettens basishall er av Kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Det er Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) som organiserer turnidretten. Ta kontakt med forbundet dersom du har spørsmål om basishaller eller andre anlegg for turn: Hjemmeside NGTF

Anleggsplan

Utdrag fra NGTF's langtidsplan

Mål i langtidsplanen 2024: Alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.

Mål i langtidsplanen 2016: Halvparten av NGTFs medlemslag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.

Med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg.

Banemål og tekniske krav

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Teknisk beskrivelse av apparater og faste installasjoner i basishall og idrettshall/gymsal

Annen informasjon

25 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fasade Eika Sportssenter. Foto: Dyrø og Moen AS

Eika Sportssenter - universitetsmiljøets samlingssted

En stadig økende studentmasse på NMBU la grunnlaget for en betydelig utvidelse av treningsfasilitetene til Studentsamskipnaden i Ås. Utbyggingen tok utgangspunkt i det eksisterende idrettsbygget, GG-...

Innholdstype: Verktøy

Erfaringer fra byggeprosessen: Basishall i Bodø

I 2017 arrangerte Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin årlige utstyr- og anleggskonferanse på Gardermoen med 87 deltagere fra turnforeninger, idrettsråd, idrettskretser og kommuner tilstede. Et av...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fjogstad-Hus Turnarena. Foto: Kristin Austigard

Fjogstad-Hus TurnArena

I Sola idrettspark har idrettslaget Sola Turn etablert en rendyrket turnhall. Takket være blant annet en ivrig hallkomité, en kommune som stilte med tomt, en svært samarbeidsvillig hovedentreprenør...

Innholdstype: Verktøy

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Dette dokumentet viser fire eksempeltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn. Det er tre grunnmål som ligger til grunn for tegningene; 20*25 m, 30*25 m og 45*25 m. Med arealfordeling er det...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Tord Gulbrand Nordli

Harestua Arena

Harestua Arena med håndballflate, basishall og bordtennishall har gitt stor aktivitetsvekst i Lunner kommune. Harestua IL er «limet» i lokalsamfunnet, og nå ligger alt til rette for stedets...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Veiledere
Idrettens basisball: Planlegging, bygging og drift

Idrettens Basishall: Planlegging, bygging og drift

Veilederen er utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Kulturdepartementet i 2017. Ved å gi gode eksempler for selve utformingen av hallflatene, samt å beskrive viktige steg i prosessen,...

Sider