Golfanlegg

Golfanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Golfforbund sine anleggssider
Anleggsseminar

USGA (United States Golf Association)

Norges Minigolf Forbund

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Multifunksjonelle golfanlegg 

Bygging av enkle golfbaner

Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

 

Temaskriv for innendørs golfanlegg

Anleggstilpasning for funksjons-
hemmede

Nærmiljøanlegg for golf

Minigolf - anleggstyper

Nærmiljøanlegg for golf
– et mulighetsstudie

Om golfanlegg

Golfbaner

En golfbane består normalt av 9, 18 eller 27 hull. Banen består av tee (utslagsplass), vannhinder, ruff og semiruff, out of bounds (teknisk sett ikke en del av banen), bunkere (sandhinder), fairway (større delen av banen), green (området der hullet er plassert) og selve hullet, som er markert med flagg.

Dersom du ønsker å vite mer om golfanlegg, anbefaler vi at du kontakter Norges Golfforbund.

Minigolfbaner

Minigolf spilles hovedsakelig i tre ulike typer anlegg. Hver anleggstype har sitt eget spesielle underlag, egen oppbygning og mål, og egne hindertyper. Se verktøyet Minigolf - anleggstyper for mer informasjon.

Norges Golfforbund

Anleggsplan

Utdrag fra NGF's anleggspolitiske dokument

Alle som ønsker det skal ha tilgang til et golfanlegg i rimelig nærhet, og den skal sikre NGF troverdighet og mulighet til å medvirke i offentlige prosesser i tilknytning til etablering av idrettsanlegg. Videre fokuseres det på å bidra til balanse mellom tilbud og etterspørsel i forbindelse med etablering av anlegg.

Treningsanlegg, hvor hovedprioriteringene er:

  • Ett treningsanlegg i hvert tettsted med mellom 1 000-5 000 innbyggere
  • Ytterligere ett treningsanlegg for hver 10 000 innbyggere (avhengig av befolkningstettheten)
  • NGF skal være pådriver for etablering av treningsanlegg/ nærmiljøanlegg

Ordinære anlegg, hvor hovedprioriteringen er:

  • Påvirke til bedre forutsetninger for sunn økonomi for eksisterende og nye anlegg
  • NGF skal være rådgiver ved etablering av golfanlegg

Norges Minigolf Forbund

Norges Minigolf Forbund organiserer minigolfspill i Norge.

Annen informasjon

14 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Veiledere

Bygging av enkle golfanlegg

Dette heftet er ment som et hjelpemiddel for enkle golfbaner. Det som menes med enkle baner er at de skal fungere som driftsformer innenfor landbruket. Tiltak og oppgradering skal være tilpasset...

Innholdstype: Verktøy

Golfanlegg - Anleggstilpasning for funksjonshemmede

Norges Golfforbund har laget et verktøy med råd og tips om hvordan man kan tilpasse golfanlegget slik at det blir mer brukervennlig for personer med funksjonsnedsettelser. Denne informasjonen viser...

Innholdstype: Verktøy

Kombinasjonsanlegg for bandy

Dette verktøyet, som er laget i samarbeid med Norges Bandyforbund, gir inspirasjon til flerbruksløsninger for isbaner, som brukes til noe annet i sommerhalvåret. Ta kontakt med Norges Bandyforbund,...

Innholdstype: Verktøy

Minigolf - anleggstyper

Minigolf spilles hovedsakelig i tre ulike typer anlegg. Hver anleggstype har sitt eget spesielle underlag, egen oppbygning og mål, og egne hindertyper. Informasjonen om anleggstyper er hentet fra...

Innholdstype: Veiledere

Multifunksjonelle golfanlegg

Golfanlegg har store arealer som ikke brukes til golfspill, og klubbhusene står ofte tomme i vinterhalvåret. Dette gir et stort potensial for bedre utnyttelse. Grøntområdene kan skape nye muligheter...

Innholdstype: Temaside

Nærmiljøanlegg

Du vil her finne nyttige linker og informasjon om nærmiljøanlegg.

Innholdstype: Verktøy

Nærmiljøanlegg for golf

Golf har fram til i dag hatt en forholdsvis lav oppslutning blant barn og unge, årsakene er mange, men en av de største utfordringene er at det ikke finnes gode muligheter for barn til å bli kjent...

Innholdstype: Verktøy

Nærmiljøanlegg for golf – et mulighetsstudie

Norges Golfforbund hadde for noen år siden et mulighetsstudie i Trondheim for å vise kommunen hvordan de kunne etablere golf som nærmiljøanlegg på forskjellige sentrale steder i byen. I den anledning...

Innholdstype: Aktuelt
Logo Norges Golfforbund

Sett av datoen: Norges Golfforbund arrangerer fagdag 8. november

I forbindelse med sitt ting 9.-10. november arrangerer Norges Golfforbund fagdag fredag 8. november på Gardermoen. Anleggskonferansen vil bli en del av fagdagen.

Sider