Friluftsanlegg

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Friluftrådens Landsforbund
(anleggssider)

Norsk Friluftsliv 
Friluftsliv - regjeringen.no

Merkehåndboka

 

Kartlegging av tilgjengelighet og
universell utforming av friluftsområder

Merkehåndboka - Tilrettelegging og
synliggjøring av turruter

Turruter for tur- og terrengsykkel

Manual for turskilt

Turruter til vanns -
Ro- og padleturer

Tilrettelegging av turveier, løyper
og stier
 (KUD, 2008)

Veileder for etablering av friluftsporter

Veileder: Marka- Planlegging av by-
og tettstedsnære naturområder

Veileder: Planlegging av grønn-
​struktur i byer og tettsteder

 

Naturisbane- hvordan skape
skøyteaktivitet på islagte vann

Inkluderende uterom
- som stimulerer til aktivitet

Turforslag på UT.no


Se alle friluftsanlegg

I boksen til høyre finner du linker til aktuelle sider for friluftsanlegg. Her kan du blant annet lese om grunneieravtaler, turkart og gapahuker.

Om friluftsanlegg

Å drive friluftsliv er å oppholde seg eller drive med fysisk aktivitet i naturen (Miljødirektoratet). Det kan være i skog og mark, på fjellet eller ved kysten – eller i parker, på turveier og andre grønne områder i byer og tettsteder. Nordmenn er svært aktive friluftslivsutøvere. I en stortingsmelding fra 2016 defineres friluftsliv som "Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse."

Grunneieravtaler

For å tilrettelegge for idrett eller friluftsliv i naturen, må man ha avtale med grunneier. Friluftrådenes Landsforbund har på sine nettsider en oversikt over eksempler på grunneieravtaler for turstier, skiløyper mv. - Se FL - Grunneieravtaler

Allemansretten

På sine nettsider skriver Norsk Friluftsliv at "Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr." Se mer om allemansretten hos Norsk Friluftsliv.

Juristen Marianne Reusch driver en nettside som heter allemannsretten.no, et uavhengig nettsted med analyser og kommentarer til aktuelle temaer innen friluftslivets lover og regler. Her finner du blant annet Allemannsretten fra A til Å.

Merkehåndboka

Merkehandboka.no er et nettsted for informasjon om planlegging, tilrettelegging og synliggjøring av stier og turruter. Du finner også mange av deres veiledere i boksen til høyre. 

Merkehåndboka er et resultat av samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter. Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka.

 

 

 

 

Annen informasjon

31 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Foto: Trond Glesaaen

14,6 millioner kroner til ro- og padleruter i Oslofjorden!

Norges Padleforbund (NPF) kan melde at Sparebankstiftelsen DnB støtter de med 14,6 MNOK til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NMBU med tekst

Fagrapport: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur (2018)

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Rasteplass ved vannet. Foto: Ilseng IL/ HHT

Ilsengstiene - Norges beste turrute 2019

Ilsengstiene i Hedmark er et nettverk av nye og gamle stier med en samlet lengde på mer enn 25 km. Området består av skog, kulturlandskap, elver, åkerkanter og traktorslep. Langs stiene finner man...

Innholdstype: Verktøy

Inkluderende uterom - som stimulerer til aktivitet

Gode uterom bidrar til å skape gode bomiljø. I dette ideheftet, utgitt av Universell Utforming AS, får du eksempler på uterom og enkeltelementer som kan stimulere til aktivitet for alle...

Innholdstype: Aktuelt

Kan man ta betalt i langrennsanlegg?

Brukerbetaling i langrennsanlegg er et omstridt tema i Norge. Friluftslovens utgangspunkt er at ferdsel i utmark skal være gratis. Samtidig kan kommunene gjennom plan- og bygningsloven regulere...

Innholdstype: Temaside

Kart

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund og nyttig informasjon om orienteringskart.

Innholdstype: Veiledere

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for...

Innholdstype: Verktøy

Langrenn

Moderne langrenn består av mange forskjellige øvelser: Vanlig individuell start, fellesstart, jaktstart, stafett, sprint. Et moderne langrennsanlegg må være tilpasset dette øvelsesprogrammet....

Innholdstype: Veiledere

Manual for turskilt

Denne manualen for skilting av turruter inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort. Den supplerer Merkehåndboka 2019 (felthåndboka) og er en del av merkehandboka.no...

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten

Merkehåndboka utgitt av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge er en håndbok for enkel fysisk tilrettelegging for ferdsel i naturen. Den inneholder maler og...

Sider