Fotballanlegg

Fotballanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Fotballforbund sine anleggs-
sider

FIFA (The International Football
Federation)

LOA-fondens temasider om
kunstgress

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Grusbaneboka
Kunstgressboka
Naturgressboka
Veileder for målbur til fotball

Bygging og vedlikehold av
kunstgressbaner (svensk)
 
Gode driftsrutiner gir optimale
spille
forhold

Veiledning om kunstgressbaner
(dansk)

Vinterdrift av kunstgressbaner- i et
miljø-
og helseperspektiv
Vårklargjøring av kunstgressbanen

Gode driftsrutiner gir optimale
spilleforhold

Forberedelser til vinterkunst-
gressbanen

Universell utforming av idretts-
og nærmiljøanlegg

Sjekkliste: Vårklargjøring av kunst-
gressbanen

Tiltak for å redusere granulatflukt


Se alle fotballanlegg

Om fotballanlegg

De vanligste størrelsene på fotballbaner er:

 • 11-er: 60-68 x 100-105 m
 • 9-er: 48-50 x 60 -72 m
 • 7-er: 30 x 50 m
 • 5-er: 20 x 30 m
 • 3-er: 10 x 15 m

Vær oppmerksom på at det eksisterer variasjoner og forskjellige krav avhengig av den tiltenkte aktivitetens nivå (toppfotball eller ikke).

Gressbaner

Gressbaner for fotball skal ha en jevn og tett gressflate med god drenering, slik at banen tåler mest mulig bruk. Gressbaner har en begrenset brukssesong i Norge. Norges Fotballforbund anbefaler at man i tillegg til gressbaner har avlastningsbaner (fotballhall eller kunstgressbane).

Grusbaner

En grusbane av god kvalitet kan ha en hyppigere bruksfrekvens enn en gressbane. Grusbaner har dog gått ned i antall i Norge de siste årene, da mange heller velger kunstgress.

Kunstgressbaner

Bygging av kunstgressbaner har eksplodert i løpet av 2000-tallet, og har muliggjort for mer aktivitet og lengre brukstid i landet. I den siste tiden har det vært mye fokus på å forhindre at granulat forsvinner fra banen, både for miljøet og økonomien sin skyld. Det finnes kunstgressbaner uten granulat, som også er godkjent for breddefotball. 

Fotballhaller

Fotballhaller er spesialhaller tilrettelagt for fotball. Spilleflaten består av kunstgress, og det forekommer haller med fullstor bane og med mindre baner.

Krav til isolering av fotballhall

For å kunne motta spillemidler til bygging av fotballhall, må hallen være isolert slik at temperaturen ikke understiger 12°C. Det gir mulighet til å søke om tilskudd til fotballhaller som er tenkt uoppvarmet, under forutsetningen at de er isolert, slik at temperaturen i hallen holdes over 12°C. Husk å alltid se i siste versjon av bestemmelsene for spillemidler hva som gjelder.

Norges Fotballforbund

Fotball i Norge organiseres av Norges Fotballforbund. De har flere anleggskonsulenter, som du kan ta kontakt med dersom du søker mer informasjon om fotballanlegg.

Anleggsplan

Utdrag fra NFF´s handlingsplan 2016-2019

Godt tilrettelagt og tilgjengelig anleggskapasitet er avgjørende for å innfri målet om fotball for alle. Mange steder i landet er anlegg en stor utfordring. Det gjelder særlig i storbyer og tilflytningsområder. Klubbene må være spydspissen i det strategiske arbeidet for økt kapasitet, tilpassede anlegg, satsing på vedlikehold og utbygging av nærmiljøanlegg.

Hovedmål:

 • Utvide anleggskapasiteten slik at denne er tilpasset aktivitetsønsker
 • Fortsatt satsing på å bygge kunstgressbaner
 • Utvikle anlegg som gir muligheter for vinterdrift
 • Øke vedlikeholdsgraden
 • Realisere flere nærmiljøanlegg
 • Øke utbyggingstakten av anlegg i storbyer og pressområder
 • Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for futsal
 • Sikre at utbygging, drift og rehabilitering av anlegg blir gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte

Banemål og tekniske krav

Fotball (under F på siden for banemål og areal)

 

Annen informasjon

63 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Innholdstype: Aktuelt

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Seljord IL

Eventyrøy stadion - kunstgressbane med korkgranulat og friidrettsanlegg

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert da det ble for dyrt på grunn av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom...

Sider