Fotballanlegg

Fotballanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Norges Fotballforbund sine anleggs-
sider

FIFA (The International Football
Federation)

LOA-fondens temasider om
kunstgress

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Grusbaneboka
Kunstgressboka
Naturgressboka
Veileder for målbur til fotball

Fotballhall

Bygging og vedlikehold av
kunstgressbaner (svensk)

Veiledning om kunstgressbaner
(dansk)

Vinterdrift av kunstgressbaner- i et
miljø-
og helseperspektiv
Vårklargjøring av kunstgressbanen

Gode driftsrutiner gir optimale
spilleforhold

Forberedelser til vinterkunst-
gressbanen

Universell utforming av idretts-
og nærmiljøanlegg

Sjekkliste: Vårklargjøring av kunst-
gressbanen

Tiltak for å redusere granulatflukt


Se alle fotballanlegg

Om fotballanlegg

De vanligste størrelsene på fotballbaner er:

 • 11-er: 60-68 x 100-105 m
 • 9-er: 48-50 x 60 -72 m
 • 7-er: 30 x 50 m
 • 5-er: 20 x 30 m
 • 3-er: 10 x 15 m

Vær oppmerksom på at det eksisterer variasjoner og forskjellige krav avhengig av den tiltenkte aktivitetens nivå (toppfotball eller ikke).

Gressbaner

Gressbaner for fotball skal ha en jevn og tett gressflate med god drenering, slik at banen tåler mest mulig bruk. Gressbaner har en begrenset brukssesong i Norge. Norges Fotballforbund anbefaler at man i tillegg til gressbaner har avlastningsbaner (fotballhall eller kunstgressbane).

Grusbaner

En grusbane av god kvalitet kan ha en hyppigere bruksfrekvens enn en gressbane. Grusbaner har dog gått ned i antall i Norge de siste årene, da mange heller velger kunstgress.

Kunstgressbaner

Bygging av kunstgressbaner har eksplodert i løpet av 2000-tallet, og har muliggjort for mer aktivitet og lengre brukstid i landet. I den siste tiden har det vært mye fokus på å forhindre at granulat forsvinner fra banen, både for miljøet og økonomien sin skyld. Det finnes kunstgressbaner uten granulat, som også er godkjent for breddefotball.

Krav for å motta spillemidler

Kulturdepartementet har i oktober 2019 lagt ut ett dokument som beskriver hvilke krav som gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunstgressbaner for breddefotball:

Fotballhaller

Fotballhaller er spesialhaller tilrettelagt for fotball. Spilleflaten består av kunstgress, og det forekommer haller med fullstor bane og med mindre baner.

Krav til isolering av fotballhall

For å kunne motta spillemidler til bygging av fotballhall, må hallen være isolert slik at temperaturen ikke understiger 12°C. Det gir mulighet til å søke om tilskudd til fotballhaller som er tenkt uoppvarmet, under forutsetningen at de er isolert, slik at temperaturen i hallen holdes over 12°C. Husk å alltid se i siste versjon av bestemmelsene for spillemidler hva som gjelder.

Norges Fotballforbund

Fotball i Norge organiseres av Norges Fotballforbund. De har flere anleggskonsulenter, som du kan ta kontakt med dersom du søker mer informasjon om fotballanlegg.

Anleggsplan

Utdrag fra NFF´s handlingsplan 2016-2019

Godt tilrettelagt og tilgjengelig anleggskapasitet er avgjørende for å innfri målet om fotball for alle. Mange steder i landet er anlegg en stor utfordring. Det gjelder særlig i storbyer og tilflytningsområder. Klubbene må være spydspissen i det strategiske arbeidet for økt kapasitet, tilpassede anlegg, satsing på vedlikehold og utbygging av nærmiljøanlegg.

Hovedmål:

 • Utvide anleggskapasiteten slik at denne er tilpasset aktivitetsønsker
 • Fortsatt satsing på å bygge kunstgressbaner
 • Utvikle anlegg som gir muligheter for vinterdrift
 • Øke vedlikeholdsgraden
 • Realisere flere nærmiljøanlegg
 • Øke utbyggingstakten av anlegg i storbyer og pressområder
 • Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for futsal
 • Sikre at utbygging, drift og rehabilitering av anlegg blir gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte

Banemål og tekniske krav

Fotball (under F på siden for banemål og areal)

 

Annen informasjon

80 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Sider