Finn idrettsanlegg

Finn idrettsanlegg

Både Kulturdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har register over idrettsanlegg i Norge. Informasjon om og linker til disse to finner du her.

Anleggsregisteret - KUD

"Idrettsanleggsregisteret" ble opprettet i 1992 for å kartlegge og holde løpende oversikt over idrettsanlegg i Norge samt for oversikt over tildelinger av spillemidler til idrettsanlegg. Høsten 2017 ble dette erstattet med "Anleggsregisteret". Registeret gir blant annet opplysninger om anleggsnavn, anleggsnummer, anleggseier, og -driver, anleggsklasse, anleggskategori, anleggstype, byggeår, måldata og kartkoordinater. Kommunene har ansvar for å holde registeret oppdatert. Det er mulig å søke i sanntid og laste ned en kopi av registeret.

Forside for Anleggsregisteret

Finn anlegg i kart - NIF

Kartløsningen til NIF funger slik at du enten søker deg frem i kartet ved å zoome, eller skriver inn anleggsnavnet i søkefeltet for å finne anlegget på kartet. Så kan du klikke på markøren i kartet for å få frem informasjon om anlegget, som f.eks. kontaktinformasjon. Disse opplysningene er hentet fra idrettens sentrale register. Særforbundene vedlikeholder dette registeret.

Finn anlegg i kart

Annen informasjon