Finansiering

Finansiering

Finansiering av idrettsanlegg er ofte en vanskelig prosess, og kan ta tid å få gjennomført på riktig måte. Det er viktig at man planlegger godt slik at man får utbytte av de statlige støtteordningene.

Ofte vil man i et prosjekt utarbeide en finansieringsplan. Dette er et dokument hvor kapitalbehovet og hvordan det er tenkt å finansiere kapitalbehovet kommer frem. De ulike dokumentene som skal inngå og redegjøres for i en finansieringsplan for et idrettsanlegg er:

  • Egenkapital inkludert aksjekapital
  • Vedtak om tilskudd fra kommune og/eller fylkeskommune
  • Vedtak om garanti fra kommune og/eller fylkeskommune. Må også inngå en statlig godkjenning av fylkesmannen bekreftet med vedtak
  • Private tilskudd eller gaver (sponsorer)
  • Kostnadsoverslag av verdi på dugnadsarbeid
  • Lånetilsagn med eventuelle lånevilkår
  • Leieinntekter

I finansieringsplanen må det under lånetilsagn inngå en avtale om mellomfinansiering av prosjektet. Spillemidlene utbetales etter prosjektet er ferdigstilt og man må derfor sikre seg lån for perioden frem til midlene utbetales.

Det er lurt å gjøre seg kjent med de ulike finansieringsmulighetene man har. 

Les om Mva. kompensasjon, Organisering av prosjekt- og anleggseierskap og Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hos Kulturdepartementet kan du også lese om forskjellige tilskudd til idrett.

Dersom du ønsker å lese om de ulike fasene ved prosjektgennomføring bør du ta en kikk på Prosjektmodellen. Du kan også se på våre forbildeanlegg, og lese om hvordan de finansiert prosjektene sine.

Se alt innhold på godeidrettsanlegg.no med tema finansiering

Annen informasjon