Danseanlegg

Danseanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om danseanlegg, så som linker til Norges Danseforbund, veiledere og banemål.

Norges Danseforbund

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

 

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Universell utforming av idretts-
og nærmiljøanlegg

 

Danseanlegg - særidrettenes krav og
ønskemål utover generelle krav til
flerbrukshaller

Om danseanlegg

I et optimalt danseanlegg finnes speil og gulvet er av sportsparkett. Gulvflaten bør være på 200-250 kvadratmeter, men noen grener kan også trene i saler med en mindre størrelse. I verktøyet Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller, kan du lese mer om danseanlegg. Det finnes veldig få saler i Norge som er spesialanlegg for dans.

Det meste av aktiviteten drives i saler som deles med andre idretter, såkalte fleraktivitetssaler.

Norges Danseforbund

Norges Danseforbund organiserer åtte ulike grener: sportsdrill, swing, salsa, linedance, sportsdans, freestyle, disco og PA og urbane stiler. Dersom du ønsker å vite mer om danseanlegg, anbefaler vi å kontake Norges Danseforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Danseforbunds handlingsplan 2015-2018:

Det bygges fleridrettsanlegg over hele landet og Norges Danseforbund (ND) skal arbeide for at disse idrettsanleggene og fleridrettshaller tilrettelegges for dans. ND skal arbeide for at våre klubber får tilgang til kommunale fleridrettsanlegg og gymsaler på lik linje med andre idretter.

Et langsiktig mål for Norges Danseforbund er at flere danseklubber skal eie egne lokaler, det er videre ønskelig å etablere et "Dansens Hus" i de største byene.

Banemål og tekniske krav

Dans (Under D på siden for banemål og areal)

 
Foto: Norges Danseforbund

Annen informasjon

16 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

20 millioner til viktig anleggssatsing

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller....

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Temaside

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall.

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Temaside

Kampidrettsanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til anlegg for kampidrettene.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fotograf: Kristina Schröder. Arkitekt: Norconsult AS

Kraft II - Et av Nord-Norges beste og mest allsidige treningstilbud

Norges arktiske studentsamskipnad har satset stort for å gi studenter i Tromsø et bedre treningstilbud. I 2016 vedtok de å bygge ut Kraft studentidrettssenter. Det nye innholdsrike idrettsbygget...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fekting i speilsalen. Foto: Tor Ola G. Olsen

Larsgården idrettshall med aktivitetssal tilrettelagt for fekting og kampidrett

Larsgården skole hadde en gammel gymsal på 129 kvm, som ble erstattet av en delbar fleridrettshall på 1100 kvm og en fleraktivitetssal, som kalles Speilsalen, med oppmerking for fekting på ca. 400...

Sider