Bruk og behov

Bruk og behov

Et idrettsanlegg må brukes dersom det skal være et godt idrettsanlegg. For å sikre at anlegget blir brukt, bør behovet for anlegget kartlegges, og tiltenkte brukere involveres i prosessen.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 for tildelinger i 2019 poengteres det at brukerinvolvering med relevante grupper er viktig for å komme fram til det reelle anleggsbehovet. Nedenfor følger et utdrag fra Vedlegg 8: Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Sjekklisten er et tilbud som hjelpemiddel i arbeidet med datainnsamling og medvirkning ved arbeidet med behovsvurdering. Hele sjekklisten finner du her.

Innspill

Er de ulike gruppene informert om mulighetene til å gi innspill? Er det tilrettelagt for at barn og unge har muligheten til å delta i planprosessen? Er de informert om muligheten til å gi innspill?

 • Barn i spesielle områder
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer med fremmedkulturell bakgrunn
 • Personer eller grupper med særskilte behov
 • Idrettsråd
 • Friluftsorganisasjoner
 • Egenorganiserte grupper
 • Andre frivillige organisasjoner

 

Arenaer for medvirkning, dialog og medbestemmelse

Deltar representanter for de viktigste interessegruppene i plan- eller arbeidsgruppen?

 • Barne- og ungdomsråd, barnas/ ungdommenes kommunestyre, ungdomsrepresentanter i idretten
 • Kontaktutvalg mellom barn/ ungdom og politikere
 • Kommunale elevråd
 • Skole og undervisning (ved å knytte planprosesser og medvirkning til ulike fag som samfunnsfag, naturfag, historie osv.)
 • Idrettsråd
 • Friluftsråd
 • Egenorganiserte grupper

 

Relatert innhold om bruk og behov

På webportalen Fysisk læringsmiljø finner du informasjon om Brukermedvirkning, som kan være verdifullt også for andre typer idrettsanlegg enn skoleanlegg.

Vi i Gode idrettsanlegg har også publisert et verktøy for brukerinvolvering som svarer på hvordan brukerne kan bidra i prosessen og hvorfor.

Se alt innhold vi har om bruk og behov via denne lenken.

Har du tips på bruk og behov for idrettsanlegg og aktivitetsanlegg? Eller eksempler på metoder som ga gode resultatet i ditt prosjekt? Tips oss gjerne!

Annen informasjon