Tema

Flerbruksanlegg og idrettsparker

Her finner du nyttig informasjon om flerbruksanlegg og idrettsparker.

Om flerbruksanlegg

Et flerbruksanlegg er et anlegg som legger til rette for flere idretter og aktiviteter enn kun én. Fleridrettshall/idrettshall er jo egentlig et flerbruksanlegg, men på godeidrettsanlegg.no tolker vi flerbruksanlegg som et anlegg som har flere enn bare én type aktivitetsflate.

Om idrettsparker

En idrettspark er et område der flere forskjellige idrettsanlegg er lokalisert på den samme plassen, for eksempel en friidrettsbane som har garderober i inntilliggende badmintonhall og der området også består av start og slutt på lysløypa, petanquebaner og en trimpark.

Under har vi samlet materiale på godeidrettsanlegg.no som handler om flerbruksanlegg og idrettsparker.