Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 865 treff

Anleggstype ()

Viser 10 av 865 treff
Nyhet

Se hvilke kommuner som mottar støtte fra tilskuddsordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer" 2021!

Pressemelding fra Kulturdepartementet
I dag har Kulturdepartementet offentliggjort hvilke kommuner som mottar støtte til nytenkende og kreative anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Det ble sendt inn 24 søknader, og 9 av disse…
Publisert: 09.12.21Sist endret: 03.01.22
Nyhet

Anleggsnytt fra særforbundene uke 49 - 2021

Nyheter fra Norges Tennisforbund og Norges Skiforbund
Skileikanlegg har gitt stor medlemsvekst, og det er nå en ledig stilling i Norges Tennisforbund - dette kan du lese mer om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene!
Publisert: 08.12.21Sist endret: 03.01.22
Publikasjon

Norske kunstgressbaner - hva bygges?

Faktaark fra NTNU SIAT
Siden begynnelsen av 2000-tallet har det skjedd en drastisk økning i antall kunstgressbaner, hvor det har blitt bygget godt med baner over hele landet. Men hvor mange har det egentlig blitt bygd, og…
Publisert: 08.12.21Sist endret: 24.01.22
Forbildeanlegg

Klanten flyplass

"Ei drensgrøft her, et vedtak der, en søknad etter hvert"
På Golsfjellet finner du Klanten flyplass, som er anlegget til Hallingdal flyklubb. Opprinnelig var det en nødlandingsplass for Forsvaret, men i dag drives det idrett her, året rundt. Anlegget har…
Publisert: 07.12.21Sist endret: 28.01.22
Verktøy

Tomt for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Valg og disponering av tomt for idretts- og nærmiljøanlegg med fokus på klima og miljø
Dette verktøyet er ment til å belyse ulike aspekter som gjelder klima og bærekraft, for både utvelgelse og disponering av tomt for nærmiljø- og idrettsanlegg.
Publisert: 24.11.21Sist endret: 03.02.22
Publikasjon

Sammen om aktive liv

Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet
I 2020 ga departementene ut en handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, kalt "Sammen og aktive liv". I forordene kan man lese at "Regjeringen tar med denne handlingsplanen viktige…
Publisert: 23.11.21Sist endret: 18.05.22
Nyhet

Anleggsnytt fra særforbundene uke 47 - 2021

Nyheter fra Norges Golfforbund, Norges Skiforbund og Norges Tennisforbund
Forelesninger fra Skiforbundets Løypeseminar, momskompenasjonsfristen og planer om utvidelse av tennisanlegg i Son - dette er det du kan lese om i ukens utgave av anleggsnytt!
Publisert: 22.11.21Sist endret: 23.11.21
Forbildeanlegg

B&G Racketsportsenter

Et anlegg for alle racketidretter i Egersund
Gjennom en rekke ombyggingsprosesser kunne B&G Racketsportsenter åpne for enda mer aktivitet og flere ulike racketidretter i 2019. Etter byggeperioden er anlegget nå blitt optimalt utnyttet, der…
Publisert: 19.11.21Sist endret: 22.11.21
Publikasjon

Dekkslitasjepartikler fra motorsportbaner: En første kartlegging og mulige tiltak

Masteroppgave fra NMBU 2021
I denne masteroppgaven har studenten undersøkt forekomsten av dekkslitasjepartikler rundt Rudskogen Motorsenter, samt hva eierne av 12 ulike motorsportanlegg mener om problemet. Hvordan problemet…
Publisert: 11.11.21Sist endret: 17.11.21
Publikasjon

Klimagassregnskap for motocross 2019

Rapport skrevet på oppdrag av Norges Motorsportforbund
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med et klimagassregnskap for motocrossaktiviteten i Norges Motorsportforbund i 2019. Klimagassregnskapet og denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norges…
Publisert: 11.11.21Sist endret: 16.11.21