Søk

Filtrer søket ditt

Viser 8 av 8 treff
Viser 8 av 8 treff
Publikasjon

Inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet

Et idéhefte fra Universell Utforming AS

Gjennomtenkt og universell utforming av uterom er sentralt for at uterom skal være attraktive, inkluderende og innby til fysisk aktivitet. Dette idéheftet kan være et nyttig verktøy, uavhengig av om…
Publisert: 05.06.23Sist endret: 05.06.23
Publikasjon

Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen

Rapport fra Fredrikstad kommune (2023)

Fredrikstad kommune ønsker en tilgjengelig strandsone hvor alle kan ferdes, men mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmulighetene. Kommunen valgte…
Publisert: 04.10.23Sist endret: 04.10.23
Publikasjon

Utforming av rulleskiløyper – velfungerande for alle

Masteroppgåve frå NTNU 2013

Denne masteroppgåva har hatt som mål å kunne bidra til å byggje velfungerande rulleskiløyper tilpassa flest mogleg. I rapporten blir det gitt forslag til utforming av løypene. Utforminga er basert på…
Publisert: 04.11.15Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

"Stier å stole på"

Publikasjon fra Norges Handikapforbund

Friluftslivsaktiviteter er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge, og er en viktig kilde til livskvalitet og helse. For mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser vil derimot…
Publisert: 01.03.23Sist endret: 20.03.23
Publikasjon

Tilgjengelighet i friluftsområder - kartlegging og status i 2022

Prosjektrapport fra Kartverket

Midtre Hålogaland friluftsråd har, i samarbeid med og finansiert av Kartverket, kartlagt tilgjengeligheten i friluftsområder: "Universell utforming handler om at omgivelsene skal være…
Publisert: 05.04.23Sist endret: 11.04.23
Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Rapport fra Helsedirektoratet 2014

Rapporten "Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen" inneholder blant annet statistikk…
Publisert: 14.08.18Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Idræt for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark

Rapport om interne og eksterne barrierer for idrettsdeltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser i Danmark

Idrættens analyseinstitut (Idan) og Paraidrett Danmark har publisert en ny rapport som undersøker barrierer og muligheter for idrettsdeltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. Rapporten…
Publisert: 21.10.22Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg

Rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Med tilskuddsmidler fra Bufdir belyser Oslo Economics utfordringene knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg. Rapporten peker mot at ulike aktører opplever flere barrierer…
Publisert: 31.10.23Sist endret: 31.10.23