Rapport: Evaluering av tre eksperimenterende spesialanlegg (2017)

Rapport: Evaluering av tre eksperimenterende spesialanlegg (2017)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


I denne rapporten evalueres tre nyskapende idrettsanlegg (et fotballanlegg, et friidrettsanlegg og et tennisanlegg), hvor man har tenkt nytt rundt utformingen av anlegget.

Utarbeidet av Seismonaut og Absolut Landskab for Lokale og Anlægsfonden, 2017.

Med banebrytende innredning skal tre ulike anlegg på hver sin måte være inspirasjon til innovasjon i anlegg for trening og aktivitet. Målet med de eksperimentelle prosjektene var å bidra til at flere forskjellige idrettsutøvere engasjerer seg, og at flere får lyst til å delta i idrett. De tre anleggene er nå etablert og hatt tid til å være i bruk. Spørsmålet er hvordan de fungerer og brukes i praksis. Dette er bakgrunnen for at Lokale og anlægsfonden ba Seismonaut om å evaluere de tre anleggene. 

Anleggene som evalueres i rapporten er:

I evalueringen presenteres resultatene, som er basert på en analyse av anleggets utforming og arkitektur, samt funksjon og bruk. Ettersom anleggene er etablert som tre uavhengige prosjekter med ulike rammevilkår, fokus og kontekst, belyser evalueringen dem individuelt.

 

 

Annen informasjon

26 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner (2017)

Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere om det var behov for å forskriftsregulere opprettelse og drift av kunstgressbaner for å redusere mengde granulat som havner...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Innholdstype: Temaside

Tennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene innen tennis.

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...

Innholdstype: Veiledere

Veileder for målbur til fotball

Denne veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund. Den angir anbefalte dimensjoner, utforming, sikring og vedlikehold for målbur i fotball.

Innholdstype: Veiledere

Veileder for tennisanlegg

Du finner her en beskrivelse av mål, tekniske krav og annet som du trenger for å bygge et godt tennisanlegg.

Sider