Masteroppgave: Trykkstyrt ventilasjon i svømmeanlegg (2019)

Masteroppgave: Trykkstyrt ventilasjon i svømmeanlegg (2019)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Som hovedregel blir de aller fleste svømmeanlegg drifet med et undertrykk i våt sone. Dette gjøres for å hindre fuktig luft trenger inn i konstruksjonen (eksfiltrasjon) og skaper kondens og fuktproblematikk. Samtidig gir dette økt infiltrasjon av uteluft til svømmehallen. Denne masteroppgaven evaluerer muligheten til å styre ventilasjonsanlegget for å utligne trykkforskjell over vegg- og takkonstruksjonen i svømmeanlegg for å minimere både infiltrasjon og eksfiltrasjon.

Originaltittel:
Pressure controlled ventilation
of the swimming pool

Skrevet av:
Marianne Ruud

Utgitt ved:
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet,
Fakultet for ingeniørvitenskap,
Institutt for energi- og prosessteknikk

Sammendrag

Svømmehaller er komplekse bygninger med høyt energiforbruk og utfordrende innendørsforhold. Inneklimaet er varmt og fuktig, derfor må den mekaniske ventilasjonsteknikken beskytte bygningen mot fuktighet. Svømmeanlegg med omrøringsventilasjon krever en negativ lufttrykksforskjell i forhold til omgivelsene. Dette er nødvendig for å hindre varm, fuktig luft som trenger ut gjennom eksterne bygningsmaterialer. Strategien er basert på å trekke av mer ventilasjonsluft enn å levere til svømmehallen, og denne forskjellen er konstant gjennom hele året. Utfordringer er at den negative lufttrykksforskjellen i luften ofte blir forstyrret på grunn av naturlige trykkgenererende effekter som vind og utetemperaturendringer. I tillegg fører undertrykket til økt infiltrasjon av uteluft som igjen genererer et økt energibehov til oppvarming. Det kan derfor være et potensial for å utvikle trykkstyrt ventilasjonsteknologi, som justerer tilført og avtrekks luft i forhold til differansetrykket over konstruksjonen.

Denne masteroppgaven er en undersøkelse av muligheter for å gjennomføre trykkregulert ventilasjon i svømmehaller med omrøringsventilasjon. Studien er gjennomført ved Pirbadet i Trondheim, Norge. Trykkforskjeller ble målt over forskjellige fasader, og i forskjellige høyder fra perioden senhøsten 2018 til tidlig sommer 2019.

Undersøkelsen viste at i større svømmeanlegg med stor takhøyde som Pirbadet vil det generere for høy infiltrasjon nært gulvnivå for å utligne trykkforskjell i de øvre delene av bygningskonstruksjonen.  En slik styringsstrategi er derfor ikke hensiktsmessig for de større anleggene, men potensialet for å anvende denne ventilasjonsstrategien i anlegg med lavere takhøyde kan være aktuelt.

Masteroppgaven kan leses i sin helhet i den vedlagte filen.

Annen informasjon

61 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Sider