Kostnadsstatistikk: idrettshaller (2016)

Kostnadsstatistikk: idrettshaller (2016)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Idrettshallen, eller flerbrukshallen som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene.

Den kostnadsstatistikk som presenteres her er basert på de kostnadsoverslag som angis i søknader om spillemidler og informasjon om anleggene som finnes i Idrettsanleggsregisteret. Detaljer om hvordan statistikken er tatt fram finnes i en masteroppgave som kan lastes ned her. Kostnadstallene fra spillemiddelsøknadene er inflasjonsjusterte med 2015 som basisnivå.

Dette materialet inneholder både utdrag fra masteroppgaven og videre arbeid etter masteroppgaven.

Annen informasjon

28 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra nye Stavernhallen i Larvik

Stavernhallen består idag av en idrettshall til bruk for innendørsidretter og friidrett. Nye Stavernhallen, som blir bygget ved siden av eksisterende hall, skal stå ferdig januar 2018 og blant annet...

Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette online anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir oversikt over håndballannlegg og -aktivitet i hele landet.

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er Elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i selve arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badminonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987 var hallen Norges første i sitt slag. Tretti år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Fosnes kommune

Fyret flerbrukshus

Våren 2010 ble Fosnes kommune nødt til å stenge det eksisterende svømmebassenget på Jøa på grunn av for dårlig teknisk stand. I forbindelse med planlegging av nytt bad ble det lagt til rette for et...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Nils Petter Dale

Hønefoss Arena

Hønefoss Arena er Hønefoss sin nyeste møteplass og storstue for idrett og helse. Hallen ble åpnet 1. februar 2015 og er et samarbeide mellom Ringerike, Hole og Jevnaker kommune, Aka AS og Ringerike...

Sider