Logo Syddansk Universitet

Fremtidens idrettsfasiliteter

Dansk rapport med anbefalinger til fremtidens organisering, styring og ledelse av idrettsanlegg

Som en del av forskningsprosjektet Fremtidens Idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse, har denne rapporten med anbefalinger til organisering, styring og ledelse av idrettsanlegg blitt publisert. Bak prosjektet står Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Rapporten er utgitt i 2019.

Utdrag fra rapportens introduksjon

I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra forsknings- og formidlingsprosjektet "Fremtidens Idrætsfaciliteter". Det presenteres åtte anbefalinger til hvordan man kan styrke organisering, styring og ledelse av idrettsanlegg.

Prosjektet pågikk 2016-2019, og var et samarbeid mellom Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet. Prosjektet ble støttet av TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden.

Prosjektet har samlet inn et unikt datamateriale med mange analysemuligheter, og resultatene vurderes å kunne representere hele Danmark. Rapporten gir åtte anbefalinger til hvordan kommuner, styre og ledere kan agere i en tid der kravene på idrettsanlegg stiger og fokus på driftskostnader for idrettsanlegg i kommunene stiger.

Se mer om prosjektet

Fremtidens idrætsfaciliteter - organisering, styring og ledelse - sdu.dk