"Eksperter i Team": Snøhøsting til Granåsen skisenter (2018)

"Eksperter i Team": Snøhøsting til Granåsen skisenter (2018)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven undersøker muligheten for å benytte seg av snøhøsting til snølagring i Granåsen skisenter. Denne metoden går ut på å samle opp snø fra ulike arealer for å så transportere den til et snølager. Det har blitt gjennomført en kostnadsberegning for snøhøsting fra to potensielle høsteområder i Trondheim.

Originaltittel:
Snøhøsting til Granåsen skisenter​

Skrevet av:
Martin Aasvestad, Ahmad Al-Sabbagh,
Hossein Amiri, Anders Bergum og
Kristian Paulsen

Les mer om faget Eksperter i Team her

Sammendrag

Hvert år lagres store mengder snø i Granåsen skisenter gjennom sommeren. I starten av skisesongen legges denne snøen ut i skiølypene slik at det er mulig å gå pa ski før natursnen er kommet. Slik det er i dag, er den største kilden for denne snøen kunstsnø-produksjon. I tillegg samles snø fra skiløypene i skisenteret opp på slutten av sesongen.

I dag trengs ca. 24 000 m³ snø hvert år til snølagring i Granåsen skisenter. Med dagens utstyr er det i et gjennomsnittlig år ikke mulig å produsere store nok mengder kunstsnø. For å få samlet tilstrekkelig mengder snø til snølagringen må man derfor finne andre metoder enn de som benyttes i dag. En slik metode er snøhøsting. Denne metoden går ut på å samle opp snø fra ulike arealer for så å transportereden til et snølager. De økonomiske aspektene knyttet til dette er diskutert i denne rapporten.

Forskjellige typer snø har forskjellige typer egenskaper. Dette er viktig med tanke på mulighetene for å lagre snøen gjennom sommeren. Det er også viktig at snøen som brukes i skiløypene er fri for forurensninger slik at skiutstyret ikke ødelegges. Snø av riktig kvalitet er derfor essensielt for snø som skal benyttes til snølagring.

Mulige arealer som kan benyttes til snøhøsting er blant annet jorder, innsjer, fotballbaner, veier og parkeringsplasser. Arealene for snøhøsting burde ligge nært Granasen skisenter med tanke pa logistikk og transportkostnader. Snøen pa jorder og innsjøer vil være av god kvalitet, samt at man kan samle betydelig mengder snø fra disse arealene. Snøen fra fotballbaner, veier og parkeringsplasser vil by på utfordringer om den skal legges i skiløyper. Dette fordi snø fra disse arealene vil være forurenset og inneholde stein og andre partikler som ikke er ønskelig å ha i skiløypene.

For at snøhøsting skal være økonomisk gunstig, er man avhengig av forholdsvis store snødybder. Siden snødybde kan variere mye over korte avstander, er det viktig at man kartlegger hvilke områder man kan forvente de største snødybdene. Målinger viser at det denne vinteren (2018) for eksempel var over dobbelt så mye snø på Saupstad som på Voll. Basert pa værdata er et estimat pa 50 cm snødybde brukt som en representativ snømengde for områdene det er aktuelt å høste snø fra.

Et viktig aspekt ved snøhøsting er logistikk- og transportkostnader. For å kunne vurdere hvor gunstig denne metoden er, kan en sammenligne disse kostnadene med kostnader knyttet til kunstsnøproduksjon. To konkrete arealer for snøhøsting er undersøkt i denne rapporten: Theisendammen og Sørum gård. Overslagsberegninger viser at transportkostnadene for disse to arealene er henholdsvis 9.4 kr/m³ og 7.2 kr/m³. Dette er rundt ti ganger større enn kostnadene knyttet til ordinær kunstsnøproduksjon.

Annen informasjon

25 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snølagring (2018)

Oppgaven undersøker hvilke tildekkingsmaterialer som egner seg best for snølagring. Det har blitt gjort enkle kostnadsestimater mellom bruk av sagflis og tekstilduk som dekkemateriale.

Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Utvikling av snøfanger (2019)

Oppgaven tar for seg konseptutvikling av en snøfanger, med særlig hensyn på utforming og effektivitet. Det har blitt utført testing av syv småskala-modeller i vindtunnelen for å finne reduksjonen av...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

Interreg-prosjektet SNÖRIK er nå godt igang med flere aktiviteter. Med blant annet aktivitet innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring, vil prosjektet bidra til å opprettholde og spre...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Kostnadsestimering for snølager (2019)

Oppgåva gjer ei oversikt over kostnadar knytt til å lagre snø over sommaren. Kostnadane blir delt inn i aktivitetane; snøproduksjon, forming, tildekking, avdekking og utkøyring. Oppgåva ser og...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Aktuelt

Basic Skills Snow Tour

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5...

Innholdstype: Verktøy

Hvordan måle snølager - med drone?

I SIAT har vi målt volumet av snølageret i Granåsen i tre sesonger. Til dette arbeidet har vi valgt å bruke drone. Teknikken som brukes kalles fotogrammetri, og går ut på at man tar bilder fra luften...

Innholdstype: Publikasjon

Litteraturprosjekt: Salting av skianlegg (2011)

I et skianlegg er man avhengig av gode snøforhold. Salting av snø er viktig i et skianlegg for å kunne forhindre våt sørpesnø. Her sees det på bruk av forskjellige typer kjemiske salter for optimal...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Utnyttelse av spillvarme fra snøproduserende maskineri (2016)

Snømangel er et voksende problem i skianlegg verden over. Hvilken strategi bør velges for å sikre gode snøforhold, samtidig som det tas hensyn til kostnader og energibruk? Denne masteroppgaven...

Innholdstype: Aktuelt

Oppstartsseminar for Snörik i Åre

Den 27. august 2018 ble det arrangert oppstartsmøte for SNÖRIK (Snøforsking og innovasjon over riksgrensen) i Åre. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) var arrangør, sammen med Peak...

Sider