"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for mangfoldet av befolkningen med ulike interesser og behov. Rapporten presenterer prosjektgruppens forslag om hvordan arealområdet kan utnyttes. Den beskriver også hvilke konsepter og flerbrukselementer som skal til for å tilfredsstille disse behovene.

Originaltittel:
Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord

Skrevet av:
Andreas Weigner Rye
Audun Ruud
Erlend Hansen
Maren Pedersen Feness
Sigurd Stenvik

Les mer om faget Eksperter i Team her

Sammendrag:

Utgangspunktet for dette prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for mangfoldet av befolkningen med ulike interesser og behov. Prosjektet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Snillfjord kommune.

Rapporten presenterer prosjektgruppens forslag om hvordan arealområdet kan utnyttes. Den beskriver også hvilke konsepter og flerbrukselementer som skal til for å tilfredsstille disse behovene. Prosjektgruppens forslag er å utvikle en samlet aktivitetsarena på den nåværende idrettsplassen på Krokstadøra. Dette område ligger sentralt og i umiddelbar nærhet av oppvekstsenteret, noe som gjør aktivitetsarenaen til en naturlig del av dens fasiliteter. Forslaget innebærer ulike elementer som er attraktive for alle aldersgrupper og tilfredsstiller ulike behov.

Under utformingen av forslaget har gruppen tatt hensyn til betydningen av fysisk aktivitet gjennom lek, idrett og tilrettelegging for egenaktivitet. Samtidig blir sosiale faktorers betydning for økt attraktivitet og bruk diskutert. Veien videre for prosjektet er at gruppens forslag forhåpentligvis inspirerer til å realisere noen av forslagene. Gruppen mener at forslagene vil ha en betydelig samfunnsnytte, hvor oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter blir forbedret. Samtidig som at det tilrettelegges for allsidig fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Ved å inkludere noen elementer som fokuserer mer på sosialisering enn aktivitet mener gruppen videre at aktivitetsarenaen også kan brukes med formål om sosialt samvær.

Skisse av prosjektgruppas forslag til "Nærmiljøanlegg Krogstadøra"

 

Annen informasjon

43 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund har utviklet et konsept for nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget, kalt "Friplassen", er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet eller...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon: Jakob Andersson

En koordinasjonsbane etter barnas ideer og ønsker

I Bredaryd i Sverige har et idrettslag realisert ideene fra tiåringer for å lage en spontanidrettsplass. Ideene ble konkretisert i masteroppgaven til en landskapsarkitektstudent, som selv kommer fra...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NMBU med tekst

Fagrapport: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur (2018)

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at...

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Veiledere

FriFot – skolens idrettsplass

Skolen er alle barns daglige oppholdssted og en viktig møteplass i de fleste lokalsamfunn. FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og...

Sider