Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Originaltittel:
Vurdering av smeltevann fra innendørs
ishall

Skrevet av:
My Nhung Tran og Per-Christian Berg

Utgitt ved:
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, Fakultet for teknologi,
Institutt for kjemi og materialteknologi

Sammendrag

I en ishall er det stort behov for vann, spesielt til legging og vedlikehold av isflater. Når en standard (europeisk) størrelse isflate (1800 m2) prepareres, brukes ca. 700 L vann. Antall prepareringer per dag varierer med aktiviteten i hallen, men i snitt prepareres flaten ca. 10 ganger per dag i sesong. For hovedhallen på Leangen betyr dette et vannforbruk kun forbundet med ispreparering på ca. 1900 m3/år.

Samtidig som prepareringsmaskinen legger et nytt lag med is, skrapes et tynt lag med gammel is av. I mange ishaller dumpes avskrapet utendørs. På Leangen benyttes en smeltegrop hvor avskrapet smeltes før det tømmes i kloakken.

Det er tatt prøver fra avskrapt is og fra smeltegropen. Prøvene er analysert og man har deretter beskrevet anbefalte rensemetoder for gjenbruk av smeltevannet til isproduksjon og -preparering. Ved å lukke prepareringsvannets kretsløp kan man potensielt oppnå store økonomiske og miljømessige besparelser.

Prøvene ble analysert for:

  • Suspendert stoff (SS)
  • Turbiditet
  • Elektrisk konduktivitet
  • Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
  • Oppløst oksygen
  • pH
  • Redoxpotensial (ORP)
Resultater

Det anbefales at det benyttes mekaniske rensemetoder før gjenbruk av vannet. Kjemiske metoder fjerner en type forurensning, men etterlater gjerne en annen, som kan gi dårligere iskvalitet.

Analysene viser at det er god mulighet for gjenbruk av smeltevannet til isproduksjon. Parameterne som ga høye verdier var suspendert stoff, turbiditet, pH og oppløst oksygen. Anbefalt renseprosess på bakgrunn av dette er sandfiltrering og ultrafiltrering. Revers osmose kan deretter benyttes, men denne metoden kan gi for rent vann. Vannet bør ikke være for rent ettersom frysepunktet da synker.

Annen informasjon

26 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt

Flerbrukshallen "Kuleisen" er nå offisielt åpen

Fredag 18.januar var det offisiell åpning av den nye flerbrukshallen til Haugesund Pistolklubb og Haugesund Curlingklubb. "Kuleisen" er resultatet av et samarbeid mellom to klubber fra hver...

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Verktøy

Hvilke faktorer påvirker iskvaliteten?

Dette infobladet utarbeidet av US Figure Skating adresserer faktorer som påvirker iskvaliteten i en ishall. Vannkvalitet, vanntemperatur, istemperatur, lufttemperatur og luftfuktighet er temaene i...

Innholdstype: Temaside

Isanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere

Ispreparering i Vancouver 2010

Du finner her et informasjonsblad som omhandler is og ispreparering utarbeidet til de Olympiske vinterlekene i Vancouver 2010.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Byggeindustrien, Trond Joelson

Jessheim Is- og Flerbrukshall

Jessheim Is- og Flerbrukshall ligger i utkanten av Jessheim sentrum, i Ullensaker kommune, Akershus. Anlegget sto ferdig i januar 2014, og er kommunens første innendørstilbud for isidretter.

Innholdstype: Veiledere
Konsepthall Curling

Konsepthall Curling

I 2015 kom Norges Curlingforbund med en oppdatert versjon av rapporten ”Konsepthall Curling” fra 2007 . Rapporten er en teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller.

Innholdstype: Publikasjon

Konseptvalgsutredning: Risenga og Atlanten idrettspark (2018)

Atlanten og Risenga idrettspark er to idrettsparker med flere fellesnevnere; relativt lik bygningsmasse med en blanding av idrettsanlegg og andre offentlige bygg der det både er rehabiliteringsbehov...

Sider